18.11.2022

Pelastakaa Lapset ry julkaisi marraskuussa Lapsen ääni 2022 -kyselyn tulokset. Suurin osa Suomen lapsista ja nuorista voi hyvin. Tieto on huojentava, sillä tiedostamme, että pitkään jatkuneet poikkeusolot ovat lisänneet lasten ja nuorten pahoinvointia.

Raportin tulokset puhuvat selvää kieltä: lasten pahoinvointi kasautuu erityisesti pienituloisten perheiden lapsille perheen sisäisinä jännitteinä, stressinä ja mielenterveyden haasteina. Nämä tuovat haaveiden tilalle huolta, väärää syyllisyyttäkin. Arjessa se näkyy puutteena vaatteista ja ruoasta sekä huolena vanhempien pärjäämisestä. Harrastuksen takaaminen on tehokas tapa vähentää lasten stressiä.

Kaikista lapsista ja nuorista tulee kasvattaa vastuullisia ja empaattisia ihmisiä, jotka uskovat tulevaisuuteen ja etsivät aina muutosta kohti parempaa. Tämän toteutumiseksi jokaista apua tarvitsevaa perhettä on autettava yksilökohtaisesti. Lapsiperheille tulee taata oikea-aikaiset ja riittävästi resursoidut, kohdennetut palvelut. Lapselle tämä tarkoittaa kohtaamisia ja yhteisöjä. Vuorovaikutusta. Apupalveluiden kynnys tulee olla vuoden alusta aloittavilla hyvinvointialueilla erittäin matala. Erityisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin pitää panostaa. Keskeistä on myös vanhemmille annettava tuki työllistymiseen. Sosiaaliturvaetuuksia tulee kehittää nykyistä lapsilähtöisemmiksi. Lapsiin kohdistuviin rikosten ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen on panostettava jatkuvasti lisäämällä tunnistamista sekä saattamalla syylliset vastuuseen.

Suomesta tulee tehdä maailman paras maa lapsiperheille. Se tehdään takaamalla lapsimyönteinen ja perheystävällinen ilmapiiri, jossa nuoret uskaltavat toteuttaa haaveensa perheestä ja jossa vanhemmuus näyttäytyy turvallisena ja tavoiteltavana vaihtoehtona. Perhevapaauudistus vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvon, perheiden joustojen, naisten työllisyyden ja työmarkkina-aseman sekä lasten varhaiskasvatuksen parantamiseksi on tässä askel oikeaan suuntaan. Perheiden uupumuksen ennaltaehkäisemiseksi myös lapsiperheiden kotipalvelukynnystä on madallettava. On varmistettava, että lastensuojelussa lasta itseään kuunnellaan. Se on lapsen etu.

Lapsista puhuttaessa usein unohdamme, että asiat, joita lapset ja nuoret toivovat, ovat täysin samoja kuin aikuisilla. Tavallista arkea, opiskelua, töitä, perhettä ja hyvää oloa. Tulevaisuudelta lapset odottavat rauhaa sekä ilmastonmuutoksen eteen tehtäviä toimia. Siis turvallista tulevaisuutta, mihin luottaa. Perusasioita.

Hyvinvointiyhteiskuntamme keskeisin tapa toteuttaa mahdollisuuksien tasa-arvoa on hyvän lapsuuden turvaaminen kaikissa perheissä. Tässä kokoomuksen pitkäaikainen tavoite kaksivuotisesta maksuttomasta esiopetuksesta kaikille viisivuotiaille takaa tukevan ponnahduslaudan jokaisen lapsen koulupolulle. Halu yrittää, onnistua ja sietää vaikeimmatkin vastoinkäymiset lähtee turvallisesta lapsuudesta. Se kuuluu jokaiselle.

Anne-Mari Virolainen
Kansanedustaja

Jaa sisältö: