Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Naiset ja miehet tasa-arvoisia lain edessä

Kokoomusnaisten tavoitteena on mahdollisuuksiltaan tasa-arvoinen yhteiskunta. Tasa-arvon saavuttamiseksi on tehty valtavasti töitä viimeisen 100 vuoden aikana. Naiset eivät ole aina olleet tasa-arvoisia myöskään lain edessä. Naisilla ei ole ollut äänioikeutta, ei oikeutta tiettyihin ammatteihin ja virkoihin, naiset eivät saaneet hallita omaisuuttaan, naimisissa olleet naiset olivat miehensä edusmiehisyyden alaisia jne. Naiset ovat aktiivisesti vaatineet oikeuksiaan ja ajaneet tasa-arvoa lainsäädännöllä järjestettäväksi. Suomalaisen puolueen naiset saivat puolueohjelmaan vuonna 1906 merkinnän naisten oikeudellisesta asemasta tasa-arvon vaatimuksena. Naiset vaativat naisten saattamista yhteiskunnallisessa toiminnassa ja yksityisoikeudellisesti täysin yhdenvertaiseksi miesten kanssa.

Tasa-arvolaki on tullut voimaan kuitenkin vasta vuonna 1987. Lakia on täydennetty vuosien aikana useilla muutoksilla. Viimeisin uudistus on tehty vuonna 2015 yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lisäksi lain tarkoituksena on estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää (lain 1 §).

Tähän kiteytyy hyvin perusajatus siitä, minkä puolesta myös kokoomusnaiset työskentelee. Suomi on monella mittarilla tasa-arvon mallimaita, mutta silti parannettavaa on edelleen. Sukupuolten tasa-arvossa ei ole kyse vain naisista, vaan yhteiskunnasta, taloudesta sekä koko väestöstä.

Kokoomusnaiset työskentelee pitkäjänteisesti mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta, jotta naiset ja miehet olisivat tasaveroisia yhteiskunnassa. Tasa-arvo ei kaikilta osin edelleenkään toteudu ja sukupuolten välinen tasa-arvo on viime vuosina monella tapaa jopa taantunut. Naiset kokevat työelämässä ja poliittisissa tehtävissä edelleen syrjintää, naisen euro on 84 senttiä ja naisiin kohdistuu seksismiä sekä väkivaltaa. Tässä vain muutama esimerkki siitä, joissa tasa-arvo ei toteudu yhtäläisesti naisten ja miesten kesken.

Seuraavan hallituksen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa. Seuraavan hallituskauden aikana on laadittava esimerkiksi tasa-arvo-ohjelma ja uusi tasa-arvoselonteko. Tasa-arvotyötä on jatkettava ja naisten oikeuksia on edistettävä läpileikkaavasti yhteiskunnallisin linjauksin. Ilman konkreettisia tekoja tasa-arvoa ei saavuteta koskaan. 

Wilhelmiina Kukkamo
Kokoomusnaisten juhlavuositoimikunnan vetäjä
ja Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja

Kokoomuksen Naisten Liitto täyttää 100 vuottaa vuonna 2019. Juhlavuoden kunniaksi Kokoomusnaiset käyvät läpi Suomineidon taivalta 100 vuoden ajalta nostaen esiin naisen asemaa yhteiskunnassa sekä naisille poliittisesti merkittäviä saavutuksia. Suomineidon taival kuvastaa rohkeutta, sitkeyttä, rakkautta ja edelläkävijyyttä, jolla tätä maata on pidetty pystyssä sotien ja rauhan aikana.

Jaa tämä

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Uusimmat kaikissa blogeissamme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print