Blogi

Työllisyyttä Tanskan malliin

Suomen työllisyyttä voisi hoitaa Tanskan malliin. Tanskassa nostetaan aktiivisesti jokaisen työnhakijan työmarkkinakelpoisuutta. Tanskan työllisyyttä hoitava jobb center on sekä tehokas että joustava.  Vaikka meillä Suomessa korostetaan

Lue lisää »

Kuka välittää naisten työllistämisestä?

Työttömien työllistäminen ja naisten paluu työelämään olivat valtionbudjetissa hyvin esillä. Työllistämistavoite ja perheiden arki, esimerkiksi päivähoitomaksujen korotuksen peruuntuminen saatiin läpi. Kokoomus piti budjetissa huolen siitä,

Lue lisää »
Blogi

Lisää voimavaroja urasuunnitteluun

Kevät on opintojen suunnittelun aikaa. Oman urapolun löytäminen käyttämällä vaikeita käsitteitä viliseviä tietoyhteiskunnan välineitä ei ole helppoa. Oppilaitosverkostojen ja lähiopetuspohjaisten opiskelumahdollisuuksien supistuessa etä-, monimuoto- ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmiin perustuvien koulutusreittien kysyntä

Lue lisää »
Blogi

Pääsykokeet eivät kuulu peruskouluun

Kevät on oppilasvalintojen aikaa peruskouluissa. Myös useat erikoisluokat ilmoittavat pääsykokeissa valituista oppilaistaan alkukeväästä. Useat kaupungit ylläpitävät erikoisluokkia, sillä ne monipuolistavat palveluvalikoimaa. Turussa jopa 37% ja Espoossakin

Lue lisää »
Blogi

Suonio-Peltosalo: Sote tulee, oletko valmis?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella haetaan ratkaisua kustannuskehitykseen. Ihmisten hyvinvointi ja terveyserot ovat todellisia ja niihin halutaan päästä vaikuttamaan. Julkisen talouden kestävyysvaje on tiedostettu jo pitkään.

Lue lisää »
Blogi

Lummi: Varamummit ja –papat esikouluun

Vanhat keinot ovat usein parempia kuin pussilliset uusia. Miksi emme hyödyntäisi eri-ikäisten kohtaamisia esikoulussa ja vanhustenhoidossa? Nyky-yhteiskunnassa eri-ikäiset on sijoitettu eri paikkoihin. Esikoululaiset ovat keskenänsä,

Lue lisää »