17.04.2020

Tästä päivästä on tasan vuosi kuntavaaleihin. Vaaleissa tullaan valitsemaan kunnanvaltuustot kaikkiin Suomen 310 kuntaan.

Kuntapolitiikassa tehdään kaikkein läheisimmin arkeemme vaikuttavia päätöksiä. Kaupunkien ja kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa päätetään tärkeistä lähipalveluista ja vaikutetaan monin tavoin ihmisten arjen sujuvuuteen.  Koulutus ja päiväkoti, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, veden- ja energiantuotanto, jätehuolto, ympäristöpalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi kuuluvat kaikki kuntien lakisääteisiin tehtäviin. 

Ei ole yllätys, että monen poliitikon ja vaikuttajan tie on aikanaan alkanut nimenomaan kunnallisesta päätöksenteosta. Kunnalliset luottamustoimet ovat keskeisiä päätöksenteon paikkoja, joissa päätetään meidän jokaisen arkeen vaikuttavista toimista, palveluista ja niiden rahoittamisesta. Kokemuksesta tiedän, että kuntapolitiikka on myös oiva ”oppikoulu” poliittiseen vaikuttamiseen. Mukaan vaikuttamaan voi lähteä omien kiinnostuksen kohteiden kautta ja tekemällä oppii valtavasti hallinnosta, kokoustekniikasta ja yhteistyön merkityksestä yli puoluerajojen. Erityistä osaamista politiikasta ei ennakkoon tarvitse, riittää että on kiinnostunut yhteisistä asioista ja valmis kantamaan luottamuksella ansaittua vastuuta. 

Seuraavien vuosien aikana kestävää ja vastuullista kokoomuslaista ajattelua tarvitaan entistä enemmän kunnallisessa päätöksenteossa. Koronakriisin jälkivaikutukset tulevat jatkumaan erityisesti taloudellisella puolella vielä pitkään. Kunnat tulevat tarvitsemaan kipeästi toimia, joilla turvataan hyvinvointia, kehitetään ennaltaehkäiseviä perhepalveluita ja luodaan mahdollisuuksia yritystoiminnalle, uudelle kasvulle ja työpaikoille. 

Kokoomusnaisten vaikuttavuus perustuu siihen, että vaikutamme erilaisissa tehtävissä, kaikilla yhteiskunnan tasoilla paikallisesta kansainväliseen. Näin viestimme tavoittaa ihmisiä laajasti ja vaikuttamisen reitit ovat avoimet ja tehokkaat. 

Vastuullisia yhteiskunnallisia vaikuttajia tarvitaan kuitenkin lisää. Kenties juuri sinä voisit olla yksi lenkki Kokoomusnaisten viestin edistämisessä?

Reitti kuntavaaliehdokkaaksi voi olla jokaisella erilainen. Syy mukaan lähtemiselle on kuitenkin monesti sama: halu vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin ja tahto korjata havaitsemiaan epäkohtia. 

Kuntavaalien ehdokkaat ovat siis lähiympäristön kehittäjiä, maailman parantajia ja todellisia demokratian puolustajia. Politiikkaa ei tehdä yksin, vaan yhteistyössä. Tervetuloa mukaan! 
Etsimme Kokoomusnaisten ehdokkaita kuntavaaleihin 2021 ympäri Suomen. Tuemme ehdokkaitamme vaikuttajapolulla ja kampanjatyössä.  Ilmoita itsesi tai timanttinen tuttusi meille tällä lomakkeella ja olemme yhteydessä!

Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: