22.03.2021

Verkkohäirintää, seksuaalista häirintää, vihapuhetta – näistä kaikista päästään eroon vain yhteistyöllä. Erityisesti verkkohäirintä, joka esiintyy monessa muodossa, on korostunut, kun poliittiset keskustelut onnistuvat lähinnä virtuaaliympäristöissä. Häirinnällä on monia muotoja. Se on esimerkiksi ivallisten hymiöiden tarjoamista ainoana reaktiona jonkun julkaisuihin, jatkuvaa tägäämistä vieraisiin keskusteluihin tai seksuaalissävytteisten kuvien lähettelyä pyytämättä.

Kokoomusnaiset on yli sata vuotta sitten perustettu naisten turvalliseksi tilaksi tehdä politiikkaa. Tänä päivänä sen on palveltava kaikkia yhteisöön kuuluvia sukupuolesta riippumatta. Tästä syystä liittohallitus on päättänyt häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä kokouksessaan 17.3.2021. 

Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on toimia yhteisössä turvallisina toimijoina, joille voi ilmoittaa kokemastaan tai todistamastaan häirinnästä. Ilmoittajan kanssa etsitään yhdessä yksilölliset ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen, keskustelemalla, tukemalla ja tarvittaessa ohjaamalla muiden olennaisten palveluiden puoleen. Työ on ennakoiva askel, joka tukee Kokoomusyhteisön pyrkimystä pitää huolta, että jokaisella on mahdollisuus tehdä politiikkaa turvallisesti. Kokoomusnaiset on mukana myös puolueen sisäisen hallinnointi- ja käyttäytymisnormin, Code of Conductin, kehittämisessä. Uudistus perustuu Kokoomuksen Naisten Liiton aloitteeseen vuoden 2020 puoluekokokoukselle.

Kokoomusnaisten liittohallitus nimitti häirintäyhteyshenkilöiksi luottamustehtävissä toimivista allekirjoittaneen, ja henkilöstöstä viestintäkoordinaattorin sijaisena toimivan Eelis Loikkasen. Kiitän meidän kaikkien liiton toiminnassa mukana olevien puolesta Eelistä sekä lupautumisesta rooliin näin pian työsuhteen alkamisen jälkeen, että siitä, että näin yhteyshenkilöiden diversiteetti on turvattu paremmin kuin yhden sukupuolen edustajien hoitaessa tehtävää.

Kohdatessasi vihaa, älä jää yksin. Anna meidän auttaa. Whatsappaa, tekstaa tai soita.

Rimma Ahonen
Liittohallituksen jäsen

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot:

Rimma Ahonen
040 539 2052

Eelis Loikkanen
040 760 0099

Jaa sisältö: