Kuka voi tehdä aloitteen?

Oikeus aloitteiden tekemiseen edustajakokoukselle on liiton varsinaisilla jäsenillä, liittohallituksella ja puoluehallituksella.

Miksi kirjoittaisin aloitteen?

Edustajakokousaloitteella on mahdollista vaikuttaa liiton toimintaan tai poliittiseen linjaan.

Hyväksytty aloite velvoittaa seuraavan vuoden liittohallitusta toimimaan aloitteessa esitetyllä tavalla.

Mahdollisuus perustella kirjallisesti omaa kantaa.

Mitä aloite sisältää?

Otsikon

Mitä aloite koskee?

Perusteluosan

Miten perustelet aloitteen hyväksymistä?

Yleensä noin 3-5 kappaletta.

Ponsiosan

"Hyväksyessään tämän aloitteen liittokokous velvoittaa liittohallitusta..."

Aloitteiden käsittely

1. Aloitteiden jättäminen

Aktiivit valmistelevat aloitteet.

Piirihallitus tai paikallisyhdistyksen hallitus päättää aloitteen jättämisestä liittohallitukselle.

"Edustajakokousaloitteet: [Piirijärjestön/paikallisyhdistyksen nimi]"

Piirihallitusten tai paikallisyhdistysten hallitusten tulee lähettää hyväksymänsä aloitteet pääsihteeri Terhi Heinilälle aloitteiden jättölomakkeen bit.ly/EdkoAloitteet2023 kautta torstaihin 21.9. mennessä.

Kokoomusnaisten säännöissä todetaan seuraavaa:

Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kymmenen (10) viikkoa ennen kokousta. Muut aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lausunnoillaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.

2. Liittohallitus käsittelee vastauksensa aloitteesta

a. Esittää aloitteen hylkäämistä.

b. Esittää vastausta riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

c. Esittää aloitteen hyväksymistä.

3. Edustajakokous käsittelee aloitteen

Pohjaesityksenä toimii liittohallituksen esitys.

Kokoussalissa läsnäoleva äänioikeutettu kokousedustaja voi tehdä liittohallituksen esityksestä poikkeavan esityksen.

Toisen kokoussalissa läsnäolevan äänioikeutetun kokousedustajan tulee kannattaa liittohallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä.

Mikäli näin tapahtuu, äänestetään.

Mikäli kukaan ei kannata poikkeavaa esitystä, äänestystä ei tapahdu ja liittohallituksen esitys jää voimaan.