23.10.2018

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti tiedotteessaan 17.10.2018, että se jatkaa poliittista työtaistelua, jolla se vastustaa hallituksen valmistelemaa työsopimuslain irtisanomisperusteiden muuttamista. Lakko koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ruokapalvelualoja sekä liikunta-, urheilu- ja kulttuuripalveluita. Lakon vuoksi useissa kouluissa ja päiväkodeissa ei kahteen päivään tarjota lämmintä ateriaa. Useat kunnat ovat ohjeistaneet huoltajia varaamaan lapsilleen eväät mukaan lakkopäiville.

Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Vastaava säännös on myös varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Kysymys on siis subjektiivisesta oikeudesta, jonka hoitamista kunta ei voi laiminlyödä poikkeustilanteissakaan. Kunnat eivät ole lakon osapuoli, mikä asettaa ne epäkiitolliseen asemaan lasten sivistyksellisten perusoikeuksien turvaajina.

Hyvä lapsiasiavaltuutettu Kurttila, kysyn, mikä on lapsen oikeuksien näkökulmasta katsottuna näkemyksenne tästä tilanteesta, joka jättää kymmenet tuhannet lapset ilman lakisääteistä ateriaa päiväkodeissa ja oppilaitoksissa?

Marjo Kuikka
Kirjoittaja on Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen ja vararehtori Jyväskylästä.
 

Jaa sisältö: