04.04.2023

Kuten jo neljä vuotta sitten, hoitajamitoitus on jälleen ollut toistuva teema eduskuntavaalien vaalikeskusteluissa. Suuria kysymyksiä on edelleen, millä riittävä hoitajamitoitus rahoitetaan ja mistä saadaan tarvittava määrä tekijöitä. Vanhusten palvelujen parantamiseksi on etsitty ratkaisuja vuosikausia. Vaikka parannuksia pyritään tekemään ja lainsäädäntöä ja valvontaa kehittämään, on vanhustenhuollon imago toistuvasti kärsinyt. Uutisoitu on paljastuneista laiminlyönneistä, hoitoalan koulutuksen maineen kärsimisestä ja hoitoalan hakijatilastojen romahtamisesta. Ala kahlaa kriisistä toiseen.

Jo alkuvuodesta 2020 kirjoitin itselleni ylös ajatuksiani alan tilanteesta, ja nyt palasin niihin. Olin – ja valitettavasti joudun edelleen olemaan – huolissani hoivatyön työolosuhteista. Erityisen huolissani olen ollut omasta vanhusten hoidossa hoitajana työskentelevästä läheisestäni, jonka työssä väkivallanuhka on jokaisessa työvuorossa läsnä jatkuvan resurssipulan vuoksi, ja joka työssään on useasti myös joutunut fyysisen päällekäynnin kohteeksi; lyödyksi, tönityksi, retuutetuksi ja purruksi, palaten työvuorosta kotiin kivuissa ja mustelmilla.

Fyysinen uhka lisää työn psyykkistä kuormitusta, jo lähtökohtaisesti kuormittavan ja haastavan perustyön ja niukkojen resurssien lisäksi. Jokaisella meistä on perusoikeus koskemattomuuteen, sekä psyykkisesti ja fyysisesti turvalliseen työympäristöön. Alalla jo olevien superammattilaisten työhyvinvoinnin tukeminen ja työolosuhteiden turvaaminen olisi nyt ensisijaisen tärkeää alan työvoimapoliittisen tilanteen huomioiden.

Myös hoiva-alan työntekijät, mukaan lukien läheiseni, ovat esittäneet huolensa siitä, mistä saamme tarvittavan määrän osaavaa työvoimaa ja nuoria kiinnostumaan alan koulutuksesta. Nykyiset työolosuhteet tuskin toimivat vetovoimatekijänä. Lähtökohtaisesti on hyvä, että vanhusten tehostetun hoivan henkilöstömitoitus on kirjattu lakiin, mutta nykytilanteen huomioiden vanhustenhuolto tuntuu kaipaavan kokonaisvaltaisia parannuksia, palvelutuotannon monipuolistamista ja johtamisen kehittämistä. Riittävän hoitajamitoituksen järjestäminen ja toteuttaminen vaatii kestäviä taloudellisia ratkaisuja, työvoimaa ja ikääntyvän väestön hoidontarpeiden visiointia, jotta voidaan turvata psyykkisesti ja fyysisesti turvalliset työolosuhteet työntekijöille sekä inhimillinen ja laadukas vanhuus hoitoa tarvitseville.

Me Kokoomusnaiset haluamme taata kaikille hyvän työelämän, koskemattomuuden ja ikääntyville yksilölliset palvelut ja oikea-aikaisen hoivan. Osaava henkilöstö on laadukkaan hoito- ja hoivapalvelun perusta, josta meidän on tosissamme huolehdittava.

Camilla Elonen
Sosionomi AMK, Yhteiskuntatieteiden yo
Kokoomusnaisten liittohallituksen varajäsen

Jaa sisältö: