09.04.2015

Palvelusetelit tulee ottaa entistä suuremmissa määrin käyttöön. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avaaminen yksityisille toimijoille ja palveluseteleiden laajempi käyttöönotto kasvattaa ja laajentaa julkisen sektorin vastuulla olevaa palvelua laajemmaksi. Näin saadaan syntymään uusia työpaikkoja ja talouskasvua.

Palveluseteli sopii lähes kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, lukuun ottamatta kiireellistä hoitoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa.

Palvelusetelin arvon määrittäminen voi olla hankalaa, mutta oikein hinnoiteltuna palveluseteli hyödyttää sekä asiakasta, yrittäjää että kuntaa. Oikean arvon määrittämisen edellytyksenä on, että kunnalla on tiedossa oikeat palvelujen kustannukset. Palvelusetelin rinnalla asiakkaalla tulee aina olla mahdollisuus myös käyttää kunnan omia palveluja.

Palvelusetelituottajia ei pidä kilpailuttaa raskaiden kilpailumenettelyjen kautta vaan markkinoille pääsemisen pitää olla helppoa, avointa ja joustavaa. Kunnan vastuulla on seurata palvelujen laatua ja asiakaskastyytyväisyyttä. Yksityisen palvelun tuottajan laadun on oltava vähintään samalla tasolla kuin kunnan palvelujen. Kunta voi lisäksi asettaa vaatimuksia asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai erilaisiin olosuhteisiin liittyen.

Kun palvelusetelin arvo on oikein asetettu, jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus ja mahdollisuus valita. Yksityinen yritys ei voi valita asiakkaita, vaan asiakas itse valitsee palveluntuottajan, ajankohdan ja paikan omien tarpeittensa mukaan.

Palveluseteli kannustaa myös julkista sektoria kehittämään omien palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. Tutkimusten mukaan 85% suomalaisista on kiinnostunut kokeilemaan palvelusetelin käyttöä ja 80% suomalaisista haluaa tehdä itse päätöksen palvelujen tuottajasta.

Jyväskylän kaupunki on ottanut palvelusetelit käyttöön jo vuonna 2004. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 93% asiakkaista oli erittäin tai melko tyytyväisiä palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Enkä ihmettele tyytyväisyyttä. Jollei palvelu miellytä, niin asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä toisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Nykyisellä systeemillä asiakkaan on hankittava hoito omalta terveysasemalta, löytyi sieltä miten hyvää tai huonoa palvelua tahansa tai riippumatta siitä miten nopeasti tai hitaasti hoitoa on mahdollista saada.

Kun asiakas voi äänestää jaloillaan, palvelut paranevat ja monipuolistuvat.

Erityisesti vanhusten kotihoitoon palveluseteli olisi erinomainen väline. Jyväskylässä 88 % koki, että palveluseteli tukee kotona asumista. Suurimmat yksittäiset palvelusetelin käyttöalueet ovat kotipalvelu ja siihen liittyvät siivous-, kylvetys- ja vaatehuoltopalvelut. Myös omaishoitajan vapaan aikaisia palveluja voitaisiin järjestää palvelusetelillä.

On järjetöntä, ettemme anna ihmisille vapautta valita.

Carita Orlando
yrittäjä
www.caritaorlando.fi

Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudenmaan vaalipiirissä.

Jaa sisältö: