15.09.2023

Kansainvälisenä demokratian päivänä 15.9. katseet suunnataan useimmiten maailmalle niihin maihin, joissa demokratia vasta kehittyy tai joissa demokratia on kaukainen utopia. 

Suomalaisina arvostamme demokratiaa, tasa-arvoa, korruption vähäisyyttä, yhteiskuntamme vakautta – ja kaiken huipuksi olemme maailman onnellisin maa. Onkin helppo ajatella, että meillä täällä Suomessa demokratia on valmis, ja toisaalla se vaatii vielä paljon työtä. Tämän vuoden demokratian päivänä haluan kiinnittää huomiota suomalaisen demokratian tilaan.

On todella vahingollista tuudittautua ajatukseen siitä, että olemme demokratian mallimaa. Olen huolissani Suomessa lisääntyneestä vastakkainasettelusta, kiristyneestä keskusteluilmapiiristä ja pyrkimyksistä rajoittaa median vapautta. Maalittamisella ja hiljentämisyrityksillä on kauaskantoisia vaikutuksia demokratialle.

Sananvapaus, vapaa ja riippumaton media sekä suvaitsevaisuus ovat demokratian peruskiviä, joita ei saa päästää rapautumaan. Samalla myös demokratiassa sananvapaudelle on piirretty rajat, eikä suvaitsemattomuutta tarvitse suvaita. Demokratian peruskiviä tulee vaalia, eikä ole oikein, että niitä vahingoitetaan puoluepolitiikan nimissä.

Demokratia ei ole olemassa vain jollakin abstraktilla ylätasolla, vaan on meidän jokaisen tehtävä pitää siitä huolta päivittäin. Demokratia ei pelkisty vaalipäiviin, vaan arkipäivän demokratiaa on keskustelut kahvipöydissä, somessa ja lehtien mielipidepalstoilla. Niinpä keskeistä onkin, millä tavalla kuuntelemme, keskustelemme ja reagoimme. Tässä ajassa on erityisen tärkeää, että säilytämme aidon keskusteluyhteyden toinen toisemme kanssa, emmekä arvota ketään huonommaksi, vaikka olisimmekin eri mieltä asioista.

Hyvää kansainvälistä demokratiapäivää!

Pihla Keto-Huovinen
Kansanedustaja
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Naisten Liiton

Jaa sisältö: