01.06.2018

Kokoomuksen puoluekokous pidettiin viikonloppuna Turussa. Viikonlopun aikana valittiin uusi puoluejohto ja päätettiin tulevaisuuden suuntaviivoista ja tavoitteista.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset nosti puoluekokousaloitteessaan esiin tärkeän aiheen: ennaltaehkäisevän työn korostamisesta tulevassa sote -uudistuksessa. Aloitteessa esitettiin, että sote -uudistuksessa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön terveyden, sairauksien hoidon ja syrjäytymisen puolesta resursseja lisäämällä. Aloite on tärkeä ja ajankohtainen. 

Sote-uudistus tarvitaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava, jotta jokaiselle suomalaiselle turvataan laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut myös tulevina vuosikymmeninä. Suomalaiset elävät entistä pidempään entistä terveempinä. Nykyisen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 noin joka neljäs suomalainen, 26 prosenttia, on yli 65-vuotias. Osuus on nykyisin noin 20 prosenttia. 

Kun ikääntyminen 2020-luvulla todella kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää ja tarvetta, eivät mitkään rahat riitä, jollemme pysty tehostamaan hoitoa ja hoitoketjuja. On huolehdittava, että jokaiselle turvataan ennaltaehkäisevä terveydenhoito, ajoissa hoitoon pääseminen, laadukkaat ja toimivat peruspalvelut sekä oikea-aikaiset ennaltaehkäisevät toimet.

Sote -uudistuksessa tulee huomioida resurssien riittävyys ennaltaehkäisevään työhön. Investoinnit ja resurssien lisääminen ennaltaehkäisevään työhön on paitsi inhimillistä, niin myös tärkeää varhaista puuttumista ja maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa. Panostamalla ennaltaehkäisevään työhön säästetään yhteiskunnan varoja ja ihmiset voivat sekä henkisesti että fyysisesti paremmin. Lisäksi jokaista on kannustettava ottamaan enemmän vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. 

Ennaltaehkäisevän työn tulee olla suunnitelmallista ja laaja-alaista toteutettuna yhdessä eri hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiedonkulku on turvattava. Varsinkin nuorten syrjäytyminen ennaltaehkäisy tarvitsee lisäresursseja. Aito välittäminen on tekoja. Se on myös tehokkainta nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.

Wilhelmiina Kukkamo

Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja Pohjanmaalta

Jaa sisältö: