Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on linkedin Share on email

Eurovaalit

Europarlamenttivaalit pidetään 26.5. Ennakkoäänestys Suomessa 15.-21.5 ja ulkomailla 15.-18.5.

Suomesta valitaan 13 edustajaa europarlamenttiin.

Eurooppa on yhteinen kotimaa

Euroopan unioni on alusta asti ollut Suomelle turvallisuuspoliittinen valinta ja arvoyhteisö.
On selvää, että Euroopan unionin on oltava maailmassa demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edelläkävijä.

Kokoomus on Suomen johtava Eurooppa-puolue. Uskomme, että aktiivisena osana länttä Suomi pärjää globaalissa kilpailussa parhaiten. Haluamme, että Euroopan unioni on tulevaisuudessa maailmanpolitiikassa entistä vahvempi ja yhtenäisempi toimija, joka toimii turvallisuuden, ilmastonsuojelun, talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääntymisen  edistämiseksi.

Suomen on edistettävä Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja toimintakykyä. Esimerkiksi pakolaiskriisi, kansainvälinen terrorismi ja rikollisuus, hybridiuhat sekä valtioiden rajat ylittävien turvallisuushaasteiden ratkaiseminen edellyttävät tiiviimpää ja kokonaisvaltaista eurooppalaista yhteistyötä. Ylikansallisiin haasteisiin ei ole kansallisia ratkaisuja.
On Suomen etu, että Lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lauseke lisää unionin jäsenmaiden puolustusyhteistyön kehittämismahdollisuuksia ja vahvistaa samanaikaisesti EU:n ja Suomen turvallisuusasemaa.

Yhtenäisen ja vahvan, vauraan ja kestävän sekä turvallisen Euroopan unionin puolesta.
Tutustu Kokoomuksen naisehdokkaisiin!

Tutustu ehdokkaisiin