Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on linkedin Share on email

Eurovaaliehdokkaat

Aikio-Tallgren Paula

Ehdokkuus EU-vaaleihin natsasi heti. Olen arjen eurooppalainen, kansainvälisesti ajatteleva lappilainen maahantuonti- ja kaupan alan yrittäjä (yo-merkonomi eMBA). Myös aiempi työura kv- kaupassa. Toisen päivätyöni olen tehnyt luottamustehtävissä elinkeinoelämän järjestöissä ja politiikassa. Olen 55-v. naimisissa ja kahden lapsen äiti. Kommunikoin sujuvasti englanniksi ja ruotsiksi ja olen kotonani kansainvälisissä ympyröissä.

Korhola Eija-Riitta

Eija-Riitta Korhola on ollut europarlamentaarikko 15 vuoden ajan, 1999-2014, päävaliokuntinaan ympäristö-, energia ja teollisuus sekä sisämarkkinat, jossa hän toimi varapuheenjohtajana. Viime vuosina hän on työskennellyt clean tech –yritysten parissa hallitusammattilaisena, Japanin hallituksen ilmastofoorumin ICEFin johtoryhmän jäsenenä sekä vierailevana vanhempana tutkijana Pekingin Tsinghua-yliopistossa. Korhola on myös kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö First Step Forumin puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori.

Kurki Piia

Olen Pohjois-Suomessa syntynyt ja kasvanut vantaalainen kaupunginvaltuutettu. Teen töitä liiketoimintajohtajana suomalaisessa kuntoutusalan yrityksessä ja olen koulutukseltani sairaanhoitaja, terveydenhoitaja YAMK. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovatkin minulle tärkeitä asioita. Politiikassa minulle on tärkeää rehellisyys, suoraselkäisyys ja objektiivisuus. EU:n on keskityttävä isojen asioiden ratkaisemiseen. Haluan asettaa Suomen edun edelle EU:n päätöksenteossa. Kannatan jämäkkää maahanmuuttolinjaa sekä suomalaisille tärkeän työn, koulutuksen ja teollisuuden huomioimista. Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä tulee pitää huolta. Tärkeää on myös kehittää EU:n sisäistä puolustusta sekä turvallisuutta ja taistella tiukasti terrorismia ja ihmiskauppaa vastaan.

Pietikäinen Sirpa

Euroopan unionin tärkeimpänä tehtävänä tulevina vuosina on ekologinen, inhimillinen ja vauras Eurooppa. Ilmastomuutoksen haaste on ratkaistava, niin että sen myötä syntyvä osaaminen on yritystemme kilpailuvaltti maailmalla. EU:sta on tehtävä ”joka tytön paras ystävä”. Reilut työelämän pelisäännöt, omaishoitajaohjelma ja naisten aseman parantaminen ovat sen kulmakiviä. Kaiken tämän perustana on oltava vakaa, toimintakykyinen, hiilineutraali talous. Onnistuaksemme tässä, tarvitsemme parempaa koulutusta, enemmän tutkimusta ja tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa. Tarvitsemme enemmän EU:ta ja yhteisiä haasteiden mittaisia päätöksiä, jotta voimme tehdä tämän kaiken. Sirpa Pietikäinen, KTM, on hämeenlinnalainen europarlamentaarikko (2008-). Hänellä on vahva osaaminen talous- ja finanssipoliittisissa kysymyksissä. Sillä on ollut käyttöä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asian valiokunnassa. Sirpa tunnetaan vahvasta ympäristöosaamisestaan ja hänen kädenjälkensä näkyy mm. EU:n kiertotalouslainsäädännössä ja kestävän rahoituksen kehittämisessä. Sydämen asiana on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jota Sirpa edistää niin ikäihmisten, omaishoitajien, naistenoikeuksien, perhevapaiden kuin vammaisten osalta. Työtä on tehty eurooppalaisen terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseksi, jotta jokaisella on oikeus ennaltaehkäisevään, nopeaan ja hyvään hoitoon.

Salla Aura

EU:n tulee keskittyä isoihin asioihin, jotka on järkevä hoitaa EU-tasolla, kuten ilmastonmuutokseen, talouteen ja turvallisuuteen. Erasmus+ opiskelijavaihto-ohjelma sekä panostukset tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liikkuvuuteen ovat myös erinomaisia esimerkkejä EU-tason yhteistyöstä. Meidän suomalaisten tulee sen sijaan saada päättää sosiaali- ja koulutuspolitiikastamme. Siksi haluan tehdä töitä järkevämmin toimivan EU:n puolesta.

Aura Salla on kotoisin Lappeenrannasta. Hän työskentelee neuvonantajana EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantajatiimissä. Aiemmin Salla on työskennellyt muun muassa EU-komissaari Jyrki Kataisen kabinetin jäsenenä ja EU-viestintään erikoistuneena viestintäkonsulttina. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Turun yliopistossa.

Takatalo Janika

Janika Takatalo on 26-vuotias Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja. Hän on myös Turun kaupunginvaltuutettu, Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, joka valmistelee parhaillaan tutkimussuunnitelmaa jatko-opintojaan varten. Takatalo toimii myös sivutoimisena yrittäjänä toiminimensä kautta.

Haluan ennen kaikkea osaavamman EU:n. Koulutus ja osaaminen ovat ratkaisu moneen meitä kohtaavaan viheliäiseen ongelmaan, kuten työn murrokseen, demokratiahaasteisiin tai ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Konkreettisesti EU voi panostaa osaamiseen siirtämällä budjetin painopisteen uutta luovaan toimintaan ja kannustamalla jäsenmaita entistäkin tiiviimpään yhteistyöhän korkeakoulutuksen ja tutkimuksen saralla. Erasmus+ ja Horisontti-tutkimusohjelma ovat hyviä esimerkkejä ohjelmista, joiden resursseja kasvattamalla saisimme yhteistyöllä enemmän vaikuttavuutta.

Vihko Pirkko

Olen professori ja lääkäri Koillismaalta. Minulla on pitkä kotimainen ja kansainvälinen työkokemus mm. Nokian, Maailman terveysjärjestön ja EU:n asiantuntijatehtävissä. Haluan EU:n mahdollisuudet suomalaisten käyttöön ja Pohjois-Suomen EU:n kartalle. Tärkeimmät vaaliteemani ovat tiede- ja innovaatiopolitiikka, liikenneverkot, arktinen ulottuvuus, kestävä matkailu, EU:n arvot ja hallinnon läpinäkyvyys. Euroopan unionin tärkeimmät tehtävät tulevalla vaalikaudella ovat uusien rahoitusohjelmien (esim. Euroopan Horisontti) muotoileminen ja tehokkaampi päätösten toimeenpano.

Virkkunen Henna

Haluan rakentaa kannustavaa Eurooppaa, joka rohkaisee jokaista yrittämään ja käyttämään kykyjään. Lisää sivistystä ja uskallusta yrittää, lisää toimia turvallisuuden parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tarvitsemme rohkeutta uudistaa Eurooppaa.

Henna Virkkunen on ollut europarlamentaarikko vuodesta 2014. Virkkunen on jäsen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja varajäsen liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Jyväskylästä kotoisin oleva Virkkunen on ollut kokoomuksen kansanedustaja ja opetusministeri, kunta- ja hallintoministeri sekä liikenne- ja kuntaministeri.

Zittling Leena

Suomi takaisin Euroopan eturiviin. Leena Zittling on kansainvälisesti tunnettu pienyritysten toimintaedellytysten puolestapuhuja ja hyvinvoinnin edistäjä. Hän on toiminut mm. kansainvälisten organisaatioiden hallituksissa sekä niiden tilaisuuksissa pääpuhujana. Leena on parhaillaan myös Kokoomuksen valtakunnallisen järjestötoiminnan verkoston puheenjohtaja. Zittling on valmiiksi eurooppalainen, jolla on sisukas ja suomalainen sydän.

Af Hällström Matilda

Aidosti kansainvälinenBrysselissä palkitaan piinkova asiantuntijuus ja verkostoituneisuus; jos et istu pöydässä, olet ruokalistalla. Olen kokoomuksen kansainvälisten asioiden sihteeri ja väitöskirjatutkija. Työskennellessäni Kiinan maaseudulla, EU:n ytimessä virkamiehenä ja Pohjoismaisen yhteistyön parissa olen oppinut suomalaisten arvojen merkityksen. Nyt haluan vaikuttaa Suomen asemaan unionissa. Kohtaamme Suomessa haasteita, jotka eivät ole ratkaistavissa Arkadianmäellä. Maahanmuutto, ilmastonmuutos ja turvallisuus ovat rajat ylittäviä haasteita, jotka vaativat rajat ylittäviä ratkaisuja.
Kuka: Matilda af Hällström, kansainvälinen espoolainen
Mitä: Konkreettisia ratkaisuja kiperiin ongelmiinMiksi: Vaikuttamalla EU:ssa, vaikutat arkeesi