05.02.2020

Hallitus on tänään julkaissut perhevapaauudistuksensa. Kyseessä on perheiden kannalta tärkeä uudistus ja Kokoomusnaiset ottavat ilolla vastaan hallituksen kaikki toimenpiteet, joilla tasa-arvoa, vanhemmuuden kustannusten tasaista jakaantumista ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä voidaan lisätä. Kokoomusnaiset ovat pitkään puhuneet perhevapauudistuksen tarpeesta.

Hallituksen ehdottama ratkaisu perhevapaauudistuksen pohjaksi lisää joustoja ja antaa vanhemmille hiukan enemmän vapautta valita itselleen sopiva tapa toimia. Lisäksi uudistuksen tavoitteena olisi huomioida aikaisempaa paremmin erilaiset perheet, kuten yksinhuoltajat, adoptioperheet sekä samaa sukupuolta edustavat vanhemmat. Nämä ovat myönteisiä tavoitteita.

Juuri perheiden mahdollisuutta valita on pidetty tärkeänä myös Kokoomusnaisissa – perheiden tilanteet ovat erilaisia eikä perhevapaamalli saisi pakottaa kaikkia mahtumaan yhteen muottiin. Me kokoomuksessa pidämme tärkeänä sitä, että perheet voivat järjestää arkensa ja lasten hoidon, kuten itse parhaaksi näkevät. 

Hallituksen perhevapaauudistusta voi luonnehtia hieman kunnianhimottomaksi erityisesti tasa-arvon edistämisen kannalta. Naiset pitävät edelleen valtaosan perhevapaista ja tämä näkyy paitsi naisten työmarkkina-asemassa myös myöhemmin eläkekertymässä. Hallituksen tulisi tarjota selkeämmin ratkaisuja siihen, miten uudistus aidosti tasaa hoivavastuuta ja vanhemmuuden kustannuksia sukupuolten välillä.

Nyt tehty perhevapaauudistus jättää vielä avoimia kysymyksiä. Joka tapauksessa uudistus vaatii tuekseen runsaasti työelämän joustoja. Mahdollisuuksia sopia vapaammin perhe-elämään sopivista työmuodoista ja ajoista yhdessä työnantajan kanssa tulisi lisätä. Koko Suomen tavoitteena tulisi olla taata kaikille perheille paras mahdollinen arki.

Saara-Sofia Sirén
kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: