25.04.2021

Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Sote-uudistus on eduskunnassa nyt. Se on vielä kaadettavissa.

Moni asiantuntijataho vastustaa hallituksen mallia. Ammattilaiset on unohdettu. Uudistusta on valmisteltu tavalla, jossa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville on jäänyt lähinnä sivusta seuraajien rooli. Eri toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa uudistukseen liittyvien valuvikojen korjaamiseksi ovat jääneet hyvin rajalliseksi. Kiire on ollut konsultti. Kaiken kukkuraksi hallituksella on ollut koronan aiheuttama työ, johon sen olisi pitänyt hallinnon uudistamisen sijasta keskittyä. 

Yrittäjät ja kolmas sektori on unohdettu. Hallituksen sote-esityksellä kavennetaan mahdollisuutta hyödyntää alueen sote-toimijoiden osaamista ja resursseja, sekä hyödyntää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Sotepalveluiden laatu heikkenee ja erityisesti harvaan asuttujen alueiden saatavuus vaarantuu, jos hyvinvointialueet eivät saa hyödyntää kolmatta sektoria ja yksityisiä palveluntuottajia.  Samaan aikaan kustannukset kasvavat räjähdysmäisesti. Toimijoiden välinen positiivinen kilpailu on väline mm. jonojen lyhentämiseen ja lähipalveluiden parempaan tarjoamiseen. Hallituksen mallissa kilpailua rajataan. Se johtaa palveluiden keskittymiseen ja laadun sekä saatavuuden heikkenemiseen. 

Oppilashuollon ammattilaiset ovat huolissaan. Hallitus esittää, että oppilas- ja opiskelijahuollon psykologit ja kuraattorit siirrettäisiin osaksi sote-maakuntia. OAJ:n mukaan siirto maakuntiin heikentäisi opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä toimintaa sekä vaikeuttaisi käytännön työtä kouluissa monin tavoin. Huoleen yhtyy myös mm. Suomen Psykologiliitto, OAJ, Koulukuraattorit ja Helsingin kaupunki, jotka ottivat vahvasti kantaa hallituksen aikeisiin (HS 13.9.2020). 

Sote-lyhenne tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Usein etuosa sosiaalipalvelut jäävät unohduksiin. Jos uudistus toteutuisi, lähipalvelu, koulukuraatorit ja psykologit kaikkoavat asiakkaan läheltä maakuntiin. Kouluterveydenhuollossa juuri sosiaalipalveluiden osuus on kasvussa, nuoret voivat huonommin kuin ennen koronaa ja nyt maakuntahimmeli vastaisi tästä koululaisen palvelusta.

Entä kuntatalous? Sote-esitys tuhoaisi kaupunkien toimintamahdollisuudet heikentämällä niiden tulorahoitusta ja investointikykyä. Kuntien tuloihin suhteutettu velkamäärä uhkaa kaksinkertaistua. Silti tätä historian suurinta hallinnonuudistusta ollaan tekemässä kuntia kuulematta ja täysin epärealistisella aikataululla. Tuleeko meille kolmas verotusaste, maakuntavero?

Missä on porkkana? Palvelujen kustannusten kasvua olisi hillittävä, jotta hyvinvointiyhteiskunta ei ajaudu hallitsemattomaan veronkorotusten ja velanoton kierteeseen. Sote-palveluissa olennaista on paitsi tuottavuus myös vaikuttavuus. Järjestelmää tulisi kehittää siten, että vaikuttavuus ohjaisi nykyistä vahvemmin palveluiden rahoittamista. Nythän esityksessä ei ole porkkanaa alueille, jotka satsaavat ongelmien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Päinvastoin. 

Me ihmiset emme ole pyytäneet maakuntahallintoa, vaan hyvää hoitoa ja palveluun pääsyä jonottamatta. Ihmiset haluavat hoitojonoista hoitopalveluihin. Palveluiden sisältöä uudistavat esitykset loistavat poissaoloaan. Hallituksen esittämä maakuntamalli on puhdas hallinnonuudistus. Hallituksella ei toistaiseksi ole ollut esittää pysyviä ratkaisuja hoitoon pääsyn parantamiseksi. 

On puututtava ongelmakohtiin, panostettava kuntapohjaiseen yhteistyöhön, monipuoliseen palvelutuotantoon, osaajien saatavuuteen ja rahoitukseen. On uskottava tietoon ja teknologiaan. On lähdettävä ihmisestä, ei hallinnosta. Tältä listalta löytyy myös terveyden edistämisen porkkana. 

Raija Lummi, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

Jaa sisältö: