27.11.2015

Saattohoidon toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja riittävästi erikoiskoulutettua ammattitaitoista henkilökuntaa. Saattohoitovaiheeseen siirtyminen on tärkeä päätös, josta on keskusteltava potilaan itsensä kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse, hänen lähiomaisten, läheisten tai laillisen edustajansa kanssa. Kuolevan ihmisen tarpeiden ja toiveiden täyttäminen sekä hänen vakaumuksensa kunnioittaminen ovat saattohoidon lähtökohtia.

Koivikko-kodin johtaja Riikka Koivisto on sanonut, että hyvän lääketieteellisen hoidon lisäksi on huomioitava ihmisen kokonaisuus; fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eksistentiaalinen ulottuvuus, sekä näiden jokaisen alueen yksilölliset tarpeet ja vaikutukset toisiinsa. Hyvän kuoleman näkökulmasta ajatus on, että ihminen saa kuolla, kun aika on ilman toimenpiteitä, jotka pitkittävät tai lisäävät kärsimystä. Saattohoitokodissa kuoleman lähestyessä ei olla yksin.

Saattohoitopotilaan hyvä elämänlaatu muodostuu siitä, että hänestä huolehditaan, että hän tuntee olonsa turvalliseksi, osallistuu itseään koskeviin hoitoratkaisuihin sekä kokee säilyttävänsä oman elämäntapansa ja arvonsa ihmisenä.

Hämeen Kokoomusnaiset pitää tärkeänä, että saattohoitokoteja ja erikoiskoulutettua ammattihenkilöstöä olisi riittävästi, jotta hyvä kuolema olisi mahdollinen.

Lisätietoja:
Liisa Juvonen
Hämeen Kokoomusnaisten puheenjohtaja
puh. 050 373 9656

Jaa sisältö: