13.02.2013

Kauan odotettu nuorisotakuu astui voimaan koko Suomessa 1.1.2013. Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

Nuorisotakuun tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä yhteiskunnasta. Tämän päämäärän saavuttaminen on ehdottoman tärkeää ja kannatettavaa. Eri aloilla muutokset koulutuspaikoissa saattavat kuitenkin aiheuttaa tilanteita, jotka vaativat lähempää tarkastelua.

Koulutusaloilla joilla opiskelijamäärät ovat suuria, kuten sosiaali- ja terveysalalla, on opintomahdollisuuksia runsaasti. Niin nuorilla kuin aikuisillakin on mahdollisuus opiskella tutkinto hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. On kuitenkin aloja, joilla opiskelijamäärät ovat pienempiä, eikä koulutusta välttämättä ole tarjolla kuten nuorisopuolella. Tähän asti myös aikuisopiskelijat ovat hakeutuneet näihin nuorten opintoihin. Nuorisotakuun jälkeen on hyvin todennäköistä, ettei aikuisopiskelijoille ole enää tilaa näissä nuorten opinnoissa, koska etusijalle asetetaan kaikki peruskoulun sinä vuonna päättäneet.

Tilanne luo tyhjiön monelle aikuiselle, joka toivoisi voivansa joko täydentää aiempaa osaamistaan tai vaihtaa alaa kokonaan. Nyky-yhteiskunta muuttuu nopeaan tahtiin, työntekijöiltä vaaditaan usein monialaisia taitoja ja suuret muutokset työalojen rakenteessa pakottavat monet vaihtamaan alaa lukuisten työvuosien jälkeen. Ennen suuria joukkoja työllisti teollisuus, nyt sosiaali-, palvelu-, ja it-alat.

Hämeenlinnan Kokoomusnaiset ovat huolissaan kehityssuunnasta. Jotta työvoima voi muuttua yhtä nopeasti kuin yhteiskunnan rakenteet, tulee aikuiskoulutukseen kiinnittää enemmän huomiota. Hämeenlinnan Kokoomusnaisten mielestä elinikäinen oppiminen pitäisi olla jokaisen oikeus. Erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä pitäisi myös olla mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti, jotta mielekäs ja pitkäkestoinen työnteko on todella kaikille mahdollista.

Hämeenlinnan Kokoomusnaiset haluaa kiinnittää huomiota itsessään arvokkaan nuorisotakuun tuomiin seurauksiin. Tilannetta kuvaa mainiosti tarina hölmöläisten tilkkutäkistä, jossa peiton alapäästä leikataan pala, joka ommellaan yläpäähän. Toivomme, että uudenlaisessa tilanteessa otetaan huomioon kaikki opinnoista kiinnostuneet – yhtäkään ikäluokkaa unohtamatta.

Hämeenlinnan Kokoomusnaiset ry

Jaa sisältö: