18.02.2020

Mahdollisuuksien tasa-arvo lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että kaikilla meillä tulee olla mahdollisuus edetä elämässä ja tavoitella unelmia, lähtökohdista riippumatta. Lähtökohtien erilaisuus tulee esille erityisesti lapsissa. Suomessakin lapsia elää erilaisissa perheissä, monenlaisissa ympäristöissä, jotka tarjoavat hyvin vaihtelevia lähtökohtia elämään. 

Kaikilla lapsilla ei esimerkiksi ole samanlaisia mahdollisuuksia harrastaa. Jokaiselle tulisi kuitenkin turvata mahdollisuus edes yhteen itselle tärkeään ja mielekkääseen harrastukseen, sillä harrastamisella tiedetään olevan monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Harrastukset edistävät hyvinvointia, oppimista ja yhteisöllisyyttä, luovat sosiaalisia suhteita ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kaiken harrastustoiminnan ulkopuolelle jäävä lapsi jää helposti samalla ilman samoista asioista kiinnostuneita kavereita. 

Keskeinen tavoite olisi lisätä harrastusmahdollisuuksia nimenomaan koulupäivien yhteyteen. Kouluista tulisi luoda alustoja harrastamiselle. Se paitsi helpottaa kiireistä arkea, myös mahdollistaa useamman lapsen osallistumisen harrastustoimintaan. 

Lasten harrastukset vievät usein suuren osan koko perheen yhteisestä illasta, joten koulupäivän yhteyteen eri toimijoiden kanssa yhdessä toteutettu toiminta helpottaa perheiden arkea monella tapaa. Hyviä esimerkkejä on jo eri puolella Suomea, kun Liikkuva koulu -ohjelman kautta on tuotu harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Jään mielenkiinnolla seuraamaan myös Tampereella parhaillaan toteutettavaa kokeilua, jossa edullisella hinnalla kyytijärjestely vie lapset suoraan koulusta harrastukseen ja harrastuksesta kotiin. Tämä vaatii uudenlaista suhtautumista harrastustoimintaan niin harrastuksia tarjoavilta tahoilta kuin kaupungeilta ja kunnilta.

Keskeistä kaikessa toiminnassa on kuulla lasten ja nuorten omia toiveita. Kiinnostukset eri harrastuksia kohtaan muuttuvat ajan myötä, joten mieltymyksiä on tärkeä kartoittaa säännöllisesti erilaisten koululaiskyselyiden ja kuulemiskanavien tai vaikkapa harrastamista tukevien applikaatioiden kautta. Harrastamismahdollisuuksien täytyy olla monipuolisia niin harrastusten kuin niiden tasojen osalta.

Tilausta tuntuu olevan erityisesti harrastemuotoiselle toiminnalle, jossa ei ole kilpailullisia ja tavoitteellisia elementtejä. Ollessani aikanaan Voimisteluliiton hallituksessa olin mukana kehittämässä nuorten harrastemuotoista toimintaa vahvasti kilpailu- ja huippupainotteisen toiminnan rinnalle. Näitä mahdollisuuksia tulisi saada rutkasti lisää, jotta mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia olisi tarjolla kaikille. 

Monelle lapselle harrastuksen ohjaaja voi olla arjen ainoa turvallinen aikuinen. On meidän aikuisten tehtävä varmistaa, että toimintaa ohjataan nimenomaan turvallisesti ja terveistä lähtökohdista. Esimerkiksi pelolla tai nöyryytyksellä valmentaminen ei ole ok missään, kaikkein vähiten lasten ja nuorten harrastetoiminnassa. Harrastustoiminnan myönteiset vaikutukset, mukaan lukien taitojen kehittyminen, edellyttävät, että toiminta on innostavaa, kannustavaa ja lapsilähtöistä. 

Saara-Sofia Sirén
Kansanedustaja
Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: