15.12.2020

Eläinlääkärin työ on erittäin monipuolista ja äärettömän mielenkiintoista. Siinä saa kohdata elämän koko
kirjon syntymästä kuolemaan. Iloisia tapahtumia, kun uusi elämä alkaa. Pienien tassujen hoipertelevia
askelia, kun tullaan ensimmäisille rokotuksille. Terveystarkastuksia, sairauksien ennaltaehkäisyä,
leikkausoperaatioita ja erilaisia sairauksia erilaisilla eläinlajeilla, joskus aivan tavallisia ja joskus aivan
äärettömän kummallisia sattumuksia, ihmeitäkin. Kuoleman surua, kun eläinvanhuksen silmissä näet
taivasikävän. Usein hoidat enemmän ihmistä kuin eläintä.


Hätä on suuri, kun eläin äkillisesti sairastuu ja tuolloin pitää avun olla saatavilla mahdollisimman nopeasti.
Tällöin punnitaan ympäristöterveydenhuollon palvelujen laatua. Kuntien tuottamiin peruspalveluihin
kuuluu kaikille eläimille annettava kiireellinen eläinlääkäriapu ympäri vuorokauden. Kunnallisten
yhteistoiminta-alueiden eläinlääkärit päivystävät kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden ja saatavuus
tulee olla mitoitettu siten, että 90 % tapauksista saa avun kolmen tunnin sisällä. Kunnilla on myös
mahdollisuus hoitaa päivystys ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. Eläinlääkäreiden saatavuus
kunnaneläinlääkäripalveluihin ja erityisesti päivystyksiin on heikentynyt huomattavasti viime vuosina. Työn
kuormittavuus lisääntyy yhdelle eläinlääkärille liikaa, jos sijaisia ei ole saatavissa. Kuntien tehtävä on
mahdollistaa inhimilliset työolosuhteet ja erityisen tärkeänä työssä jaksamiseen koetaan perehdyttäminen
ja mahdollisuus konsultaatioon. Tätä on pyritty lisäämään muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jossa
toimii useampi eläinlääkäri.


Ympäristöterveydenhuolto sanana ei kerro helposti, että kyseessä on eläinlääkäripalvelut ja
terveystarkastajien työtehtävät kuten esimerkiksi elintarvikevalvonta sekä neuvojen antaminen
asumisterveyteen liittyen. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikkeiden tuotantoketjujen
turvallisuudesta. Sen tehtävä on ehkäistä ja poistaa sekä ihmisille että eläimille koituvia terveyshaittoja.
Siten se on tärkeä osa perusterveydenhuoltoa ja kansanterveystyötä.


Kuntavaalit lähestyvät ja myös ympäristöterveydenhuolto on luottamushenkilöiden päätösvallassa. Tämä
kapea, mutta vaikuttavuudeltaan erittäin tärkeä toimialue tarvitsee osaavia henkilöitä, jotta eläimet ja
ihmiset saavat avun. Terveystarkastajat valvovat ravintoloiden hygieniaa, tarkastavat uimahalleja, koulujen,
päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaa. He tarkastavat vesilaitosten kuntoa ja ottavat
näytteitä uimarannoilta. Hyvin monipuolista ennaltaehkäisevää työtä, jotta meidän kaikkien arki sujuisi.
Useinkin heidän työnsä tulee näkyväksi vasta silloin, jos jokin on mennyt pieleen.

Lähestyvät kuntavaalit antavat mahdollisuuden vaikuttaa hyvin erilaisiin arjen palveluihin. Monipuolisesti
osaavat luottamushenkilöt ovat tae hyvälle hallinnolle ja viisaille päätöksille. Lähde Sinäkin ehdolle, koska
demokratia vaatii tekijänsä.

Liittohallituksen jäsen Anna-Maija Renko

Jaa sisältö: