28.02.2019

Suomalaisen yhteiskunnan perusta on oma kieli ja korkea sivistystaso. Peruskoulumme nojaa vahvasti Kalevalan koonneen Elias Lönnrotin perinteeseen ja suomalaiseen kulttuurin. Lönnrotin hengessä olemme pitäneet hyvän sijan lukutaito-vertailuissa, mutta esimerkiksi luonnontieteen kohdalla olemme menettäneet sijoitustamme ja Pisa-tutkimusten peruskoulun piikkipaikan.

Meidän on kivuttava Pisa-portaissa takaisin sinne minne pienen kansan pitää kuulua. Sivistys on maamme kivijalka. Uusi peruskoulun opetussuunnitelma tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja uusi arviointijärjestelmä ohjaa prosessia. Opettajille pitää nyt antaa aikaa, resurssia ja mahdollisuuksia uuden opetussuunnitelman sisäänajoon, sisäistämiseen ja uuden arviointimenetelmän noudattamiseen.

Varhaiskasvatus ja alakoulu luovat perustan lapsen koulutielle ja lapsen koko kehitykselle. Koulun tehtävä on myös tukea vanhemmuutta. Opettajan perustehtävä on keskittyä ohjaamiseen, opettamiseen sekä lapsen ja perheen tukemiseen siinä sivussa. Lapsen ja nuoren pääasiallinen kasvatustehtävä kuuluu perheille.

Olen tehnyt pitkän, 30-vuotisen opettajauran lehtorina ammatillisella puolella. Silti, ja juuri siksi, olen sitä mieltä, että yleissivistävä koulu on kaiken perusta. Yleissivistys takaa elinikäisen oppimisen ja yleissivistävä opetus tulee turvata myös ammatillisessa koulutuksessa. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta elämän raitilta. Ammattikoulun käyneillä pitää jatkossakin olla yhtäläiset mahdollisuudet hakea jatko-opintoihin korkeakouluun ja yliopistoon.

Otan ammattikorkeakoulussa vastaan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet edelliset kouluasteet eri puolella Suomea.  Arvostan suuresti kollegoideni työtä opiskelijan aiemmilla kouluasteilla. Mitä paremmin koulu toimii opiskelijani aiemmilla kouluasteilla, sitä paremmin voin jatkaa työtäni opiskelijoiden tukijana ja opettajana korkea-asteella. Minun tehtäväni on ohjata nuoret työelämään. On huolestuttavaa, että jatko-opintoihin hakeudutaan yhä tänä päivänä eriyttävästi ja alamme ovat vahvasti eriytyneet naisten ja miesten aloille. Alojen eriytymiseen on puututtava paitsi kotona myös kouluissa. Varmistetaan, että suomalaiset ovat maailman osaavin kansa kannustetaan lapsia ja nuoria erilaisille opintopoluille, sukupuolesta riippumatta.

Raija Lummi
Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen
Lapin Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: