08.09.2020

Lukutaitopäivää vietetään tänään 8. syyskuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kansainvälistä yhteisöä lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Se tekee meistä tasa-arvoisia ja empaattisia. Lukutaito saa meidät ymmärtämään sekä maailmaa, että muita.

Meillä Suomessa lukutaito on kaikkien oikeus. Seitsemättä kertaa järjestetyt Pisa-testit paljastavat kuitenkin myös huolestuttavan trendin suomalaisten nuorten lukutaidossa. Erinomaisten lukijoiden määrä on pysynyt ennallaan, mutta heikkojen lukijoiden määrä on kasvanut: heitä on jo 13,5 prosenttia kaikista oppilaista. Vielä vuonna 2009 osuus oli 8,1 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa nuorista päättää peruskoulun ilman riittävää luku- ja kirjoitustaitoa. Tuhannet nuoret ovat joka vuosi vaarassa jäädä yhteiskunnasta syrjään. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole paras ratkaisu niihin ongelmiin, joiden vuoksi nuori on vaarassa jäädä vaille toisen asteen tutkintoa. Ensisijaista on varmistaa se, ettei peruskoulusta valmistuta ilman riittäviä tietoja ja taitoja. Apua ja tukea on kohdistettava erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa pudota, eivätkä pysy mukana. Tarvitsemme toimenpiteitä jo peruskoulun aikana, jotta perusta myöhemmälle koulupolulle on kunnossa.

Lasten ja nuorten perhetausta vaikuttaa lukutaitoon myös Suomessa, ja pahimmillaan heikommista lähtökohdista ponnistavat ovat taidoissa kahden lukuvuoden päässä parhaimmistosta. Erityisesti poikien lukutaito ja -innostus ovat pohjamudissa. Pelkästään toisen asteen koulutusta ja peruskoulun loppuvaihetta tarkastelemalla emme pääse käsiksi ongelman juurisyihin. Varhaisiin vuosiin panostaminen on kaikkein vaikuttavinta oppimisen ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä. Varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä, tasata perhetaustasta johtuvia eroja ja parantaa koulussa pärjäämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Meidän tulee taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Tämän tavoitteen toteutumisessa lukutaito on keskeinen tekijä. Lukutaidon myötä lapsi ja nuori oppii käyttämään kieltä, sekä ymmärtämään erilaisia merkityksiä. Etenkin kriittisen lukutaidon oppiminen on nykypäivän tietotulvassa tärkeää.

Lasten ja nuorten säätiön tutkimuksen perusteella suuri osa nuorista lukisi enemmän, jos löytäisi kiinnostavaa luettavaa. Läheisten ihmisten, sekä nuorten seuraamien julkisuuden henkilöiden esimerkki vaikuttaa myös nuorten lukuintoon. Ollaan jokainen esimerkkinä ja tehdään lukeminen näkyväksi sekä tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä, että jatkossa.

Kiinnostus lukemiseen ja kirjoihin voi alkaa jo varhaislapsuudesta. On hienoa, että nykyään äitiyspakkauksessa on kirja muistuttamassa meitä vanhempia ääneen lukemisen tärkeydestä. Luetaan lapsille ääneen, käydään yhdessä kirjastossa. Autetaan lapsia ja nuoria löytämään lukemisen taito ja innostus. Jokainen meistä voi tehdä jotain sen eteen, että jatkossakin hyvä lukutaito on kaikkien oikeus ja mahdollisuus.

Sari Multala

Kansanedustaja

Jaa sisältö: