23.03.2024

Lauantaina 23. maaliskuuta valot sammuvat ympäri maailman tunnin ajaksi, kun vietetään vuosittaista Earth Houria. Tempaus alkaa puoli yhdeksältä Suomen aikaa ja kestää tunnin. Earth Hourin tarkoitus on kiinnittää huomiota ilmaston ja luonnon puolesta.

Luontokato ja ilmastonmuutos eivät odota. Vaikka Suomessa ja maailmalla tapahtuu nyt paljon ja etenkin turvallisuusaiheet ovat pinnalla, tulisi meidän silti muistaa ympäristömme hyvinvointi päätöksenteossa. Luonto ja ilmasto eivät myöskään ole kokonaisturvallisuudesta erillisiä asioita. Esimerkiksi Ukrainassa luonto ei ole pelkästään sodankäynnin näyttämö, vaan myös sen kohde. Jälleenrakentamistyössä myös tämä näkökulma pitää huomioida.

Ilmastonlämpenemisen seuraukset näkyvät jo nyt lisääntyneinä sään ääriolosuhteina, kuten kuumuutena, kuivuutena ja tulvina. Sään ääri-ilmiöt voivat vaikeuttaa esimerkiksi puhtaan juomaveden ja riittävän ravinnon saamista ja tehdä asuinalueista elinkelvottomia. Myös tässä mielessä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat toimia turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta, ja niillä voidaan ehkäistä laajamittaista ilmastopakolaisuutta. Koska ilmastonmuutos ei tunne maiden välisiä rajoja, pitää ratkaisujenkin olla alueellisia tai globaaleja.

Orpon hallitus on sitoutunut ilmastotyöhön kansallisesti, EU:n tasolla ja kansainvälisesti. Ilmastotoimia toteutetaan etenkin tehokkailla päästövähennystoimilla, kasvattamalla hiilinieluja ja kehittämällä innovatiivisia puhtaita ratkaisuja. Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on, ettähiilineutraalisuustavoitteesta päästään etenemään hiilinegatiivisuuteen. Myös toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tarvitaan. Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi hallitus esimerkiksi jatkaa ja kehittää METSO-, Helmi- ja NOUSU-ohjelmia sekä käynnistää vapaaehtoisen suojelun ohjelman myös meriluonnolle.

Meillä on vielä mahdollisuus hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, kunhan jatkamme määrätietoisesti töitä. Jokainen meistä voi rohkeasti etsiä uusia tapoja vähentää ympäristövaikutuksia. Pessimisti voisi sanoa, että Suomen päästöt eivät ilmastonmuutoksen tilannetta ratkaise, mutta tosiasiassa meillä voi olla kokoamme isompi rooli ratkaisujen löytämisessä. Suomella on valtavasti potentiaalia viedä kehittämiään innovaatioita myös muualle maailmaan ja siten kantaa kortensa kekoon ilmastotyössä.

Earth Hour antaa mahdollisuuden osoittaa, että olemme valmiita ottamaan askelia kohti kestävämpää maailmaa. Ympäristötekojen aika on nyt, ja sen puolesta sammutan tänään tunnin ajaksi valot kodistamme.

Jaa sisältö: