19.11.2017

Kokoomusnaisten edustajakokous ilmaisee huolensa Suomen naisiin ja lapsiin kohdistuvasta lähisuhde- ja perheväkivallasta ja vaatii välittömiä toimia näiden rikosten kitkemiseksi. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille, ja joka kolmas Suomen nainen kokee elämänsä aikana kumppaninsa tekemää väkivaltaa.

Kokoomusnaiset toteaa naisiin kohdistuvan väkivallan olevan yksi Suomen merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista. Rikosten kitkeminen Suomesta vaatii nykyistä mittavampia toimia niin tapausten ennaltaehkäisyyn, väkivallan uhan alla elävien suojeluun, kuin jo uhriksi joutuneiden auttamiseen. Kokoomusnaiset vaatii toimia lähisuhdeväkivallan torjumiseksi.

Vuoden 2017 alussa valtioneuvosto on asettanut toimikunnan, jonka on määrä valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva ohjelma vuosille 2018-2021. Kokoomusnaiset korostaa, että työssä väkivallan torjumiseksi tulee kiinnittää huomio nopeaan puuttumiseen sekä tukipalveluihin.

Apua tarvitsevien ja uhan alla elävien oikea-aikainen saavuttaminen edellyttää Kokoomusnaisten mukaan terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä poliisin välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostamista. Viranomaisille on koulutuksen avulla taattava myös vahva ammattiosaaminen ja tarvittavat työkalut väkivaltaepäilyn tapauksiin puuttumiseen.

Viimeaikaiset traagiset tapahtumat ovat osoittaneet selvät puutteet Suomen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä. Lastensuojelun sekä varhaiskasvatus- ja opetustoimen linkittyminen väkivallan vastaiseen työhön on ensiarviosen tärkeää.

Kokoomusnaiset painottaa akuutin haasteen vaativan välittömiä toimia, jotta jokaisen oikeus turvalliseen kotiin ja elämään toteutuu ilman väkivallan uhkaa iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sääntömääräinen edustajakokous pidettiin Oulussa 18.-19.11.2017.

Jaa sisältö: