19.11.2023

Jutta Hartikainen on valittu Kokoomusnaisten liittohallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2024-2025 Hyvinkäällä 18.–19.11.2023 järjestetyssä edustajakokouksessa.

Kokoomusnaisten edustajakokous on valinnut järjestön liittohallituksen jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2024-2025 kouvolalaisen Jutta Hartikaisen.

Koulutukseltaan Hartikainen on terveystieteiden tohtori (TtT) ja hän työskentelee tutkijana. Hartikainen toimii myös Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, Suomen Naiset, Rauha ja Turvallisuus verkoston ohjausryhmässä, Akateemisten Naisten Liiton hallituksessa ja kansainvälisten asioiden koordinaattorina. 

“Kiitän liittokokousta saamastani luottamuksesta. Olen erittäin motivoitunut tekemään työtä naisten aseman, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, sekä koulutuksen ja työelämän segregaation purḱamiseksi ja antigender liikehdinnän pysäyttämiseksi. Minulle on myös erittäin tärkeätä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Uskon, että näitä teemoja ylläpitämällä vahvistamme myös Kokoomusnaisten asemaa yhteiskunnassa. Olen vahvasti sitoutunut tehtäviini ja yhteisten tavoitteiden edistämiseen.” Hartikainen sanoo.

Hartikaisen  henkilökohtaiseksi varajäseneksi liittohallitukseen valittiin imatralainen KTM Kristine Myller. 

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous pidettiin Hyvinkäällä 18.-19.11. Sunnuntaina kokous valitsi järjestölle puheenjohtajaksi jatkokaudelle kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen  ja varapuheenjohtajiksi Anu Aaltosen ja Salla Mäkelän, sekä Hartikaisen lisäksi 11 muuta liittohallituksen jäsentä varajäsenineen. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa käsitellään järjestön tavoiteohjelma, sekä järjestön poliittista linjaa ja toimintaa määrittäviä aloitteita.

Jaa sisältö: