26.04.2016

Kokoomus on nostanut valinnanvapauden sosiaali – ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen keskeiseksi keinoksi. Kaakkois -Suomen kokoomusnaiset toteaa, että valinnanvapaus mahdollistaa sosiaali – ja terveyspalvelujen helpon ja varman saatavuuden, laadukkaan sisällön sekä kustannussäästöjä.

Toteamme kuitenkin, että näiden ehtojen täyttyminen edellyttää uudistuvaa, yhteisesti ymmärrettyä asiakaslähtöisyyttä ja uudenlaisia kumppanuuksia palvelujen tuottamiseen. Vaikka sosiaali – ja terveyspalvelujen asiakkaan merkitys on nykyisinkin laajasti tunnustettu, asiakaslähtöisyyttä määritellään edelleen usein organisaatiolähtöisesti.

Kaakkois – Suomen kokoomusnaisten näkemyksen mukaan kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen valinnanvapaus kiinnittää katseen ja säästöt ennaltaehkäisyyn, perus- ja lähipalveluihin sekä kotiin ja kotiympäristöön ulottuviin palveluihin. Korostamme uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pelkäämme, että muutoin julkisella kilpailuttamisella tuotettu palvelurakenne suosii vain suuria toimijoita.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset edellyttää, että toiminta- ja ajattelutapoja on muutettava. Palvelujen käyttäjät tulee ottaa vahvemmin mukaan palvelujensa suunnitteluun. Yksityinen sektori, erityisesti asiakasta lähellä toimivat mikro- ja pk-yritykset on otettava mukaan paikallisiin palvelukumppanuuksiin. Järjestöt on kutsuttava kumppanuuksiin tuomaan uusia ideoita, ratkaisuja ja kansalaisääntä. Julkiselta sektorilta odotamme rohkeita kokeiluja, päätöksenteon hajauttamista sekä organisaatioita ylittävää yhteistyöintoa.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirikokouskannanotto 23.4.2016 Pyhtäällä

Jaa sisältö: