15.10.2021

Kannanotto 14.10.2021
Kokoomuksen Naisten liitto
Liittohallitus

Kokoomusnaisten mielestä hallituksen kaavailema Kela-korvausten leikkaaminen on jätettävä toteuttamatta. Tarvitsemme yhä enemmän ratkaisuja hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi ja hoitojonojen purkamiseksi. Kela-korvauksen leikkaaminen johtaisi todennäköisesti julkisen terveydenhuollon jonojen pitenemiseen entisestään ja heikentäisi hoitoonpääsyä.

Hallitus on aikaisemmin kertonut leikkaavansa 40 miljoonalla eurolla yksityisen hoidon Kela-korvauksia vuodesta 2023 lähtien ja ohjaavansa kertyvän säästön hoitajamitoituksen rahoittamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen kimpussa istuu parhaillaan parlamentaarinen työryhmä, jonka tarkoituksena on kertoa marraskuussa, mitä monikanavarahoituksen purkamisen suhteen tehdään. Sosiaali- ja terveysministeriössä on yhtenä vaihtoehtona selvitetty jopa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten lopettamista.

Yksityisestä lääkärikäynnistä Kela-korvauksia sai vuonna 2019 yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Käyntejä kertyi yhteensä 3,3 miljoonaa. Valtaosa käynneistä on erikoislääkärillä käyntejä, esimerkiksi silmälääkärin, gynekologin vastaanotolla tai suun sairauksien hoidossa. Valtion maksamalla 90 miljoonan euron panoksella saadaan n. 1 miljardin euron kokonaisrahoitus. Kela-korvaus onkin yhteiskunnalle edullinen keino rahoittaa terveyspalveluita.

Kela-korvauksen leikkaaminen voi johtaa julkisten palveluiden kuormituksen lisääntymiseen ja kustannusten kasvuun, mikäli yhä useampi siirtyy yksityisestä palvelusta julkisen palvelun jonoon. Erityisesti pienituloisten mahdollisuudet käyttää yksityistä palvelua heikkenisivät entisestään, jos Kela-korvaus poistuu kokonaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä on ennennäkemättömän muutoksen edessä. Koronan vaikutusten ja pidentyneiden hoitojonojen lisäksi koko sote-palveluiden rakenne on uudistumassa, kun palvelut siirtyvät kunnista hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Koronan vaikutuksesta hoito- ja palveluvelkaa on kertynyt entisestään. Koronaepidemian kerryttämän hoitovelan purkamiseen tarvitaan mukaan myös yksityisen terveydenhuollon toimijoiden työpanosta. 

Kokoomusnaisten mielestä palvelusetelit ja kelakorvauksen nosto on pidettävä keinovalikoimassa hoitoonpääsyn varmistamiseksi. Hoitoon ja palveluihin on päästävä silloin, kun niille on tarve. Jonossa kukaan ei parane, päinvastoin. Nopeampi hoitoonpääsy ja ihmisten yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen on oltava sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen lähtökohta. Kela-korvausta kehittämällä ja tasoa nostamalla voidaan varmistaa se, että yhä useampi voi valita itselleen parhaiten sopivan palvelun.

Jaa sisältö: