16.01.2021

Kannanotto 16.1.2021

Kokoomuksen Naisten liitto, liittohallitus

KOKOOMUSNAISET PUOLUSTAA DEMOKRATIAA JOKA PÄIVÄ

Viime viikolla koko maailma seurasi, miten Yhdysvalloissa demokratiaa vastaan hyökättiin. Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulosta on tarkoitushakuisesti ja valheellisesti kyseenalaistettu jo kauan ennen vaaleja eikä tilanne ole korjaantunut vaalituloksen lopullisesti selvittyäkään. Tilanne kärjistyi Capitol-kukkulalla Trumpin kannattajien vallatessa kongressin rakennuksen ja onnistuen siten keskeyttämään senaatin istuntosalissa Bidenin valinnan vahvistamisen Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi. Yhdysvaltojen tapahtumat ovat surullinen muistutus siitä, miten vaarallista yhteiskunnan jakaantuminen on. Ne muistuttavat myös siitä, että demokratiaa ei ikinä tule pitää itsestäänselvyytenä. Vihan, valheiden ja vastakkainasettelun lietsonnalla on seurauksensa.

Yhteiskunnan yhtenäisyys vaatii kaikkien panosta. Vastakkainasettelun sijaan jokaisen tehtävänä on rakentaa yhteistä näkymää paremmasta tulevaisuudesta. Suomessa puoluerajat ylittävälle yhteistyölle on olemassa vahvat perinteet. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tilanne on harvinainen, sillä hallitus- ja oppositiorajat ylittävä yhteistyö ei ole yleistä.

Suomessa puolueiden naisjärjestöt ovat näyttäneet esimerkkiä ja tehneet rakentavaa yhteistyötä mm. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n, Nytkis ry:n sekä UN Women Suomen kanssa. Erityisesti tasa-arvoon liittyvät aiheet ovat edenneet pitkäjänteisesti laajapohjaisella yhteistyöllä. Kokoomuksen Naisten Liitto ja muut suomalaiset poliittiset naisjärjestöt eroavat mielipiteiltään ja poliittisilta agendoiltaan toisistaan, mutta silti teemme yhteistyötä hyvässä hengessä ja viemme eteenpäin yhteisiä asioita.

Suomalaisten puolueiden naisjärjestöjen työssä on keskeistä demokratian vahvistaminen ja se tulee huomioida tulevaisuudessakin. Sekä demokratian että tasa-arvon vahvistaminen ovat aiheita, jotka vaativat jatkuvaa yhteistä puolustamista ja työtä. Niitä vastaan toimivat voimat nakertavat yhteiskunnan vakauden perusteita. Vaatii rohkeutta ja viisautta kyetä kuuntelemaan ja perehtymään myös niihin ajatuksiin, jotka eroavat omista näkemyksistä. Asioita saadaan parhaiten edistettyä keskittymällä yhteisiin tavoitteisiin.

Kokoomuksen Naisten Liitto haluaa edistää puoluerajat ylittävää naisjärjestöjen välistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Näin vahvistetaan demokratiaa, koska sitä on puolustettava joka päivä.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Liittohallitus

Jaa sisältö: