22.09.2021

Kannanotto 21.9.2021

Kokoomuksen Naisten liitto

Liittohallitus

Koronaepidemialla on vaikuttanut monella tapaa suomalaisten arkeen. Peliongelmista kärsivien osalta vaikutukset ovat olleet kahdenlaisia. Rahapeliautomaattien sulku osana koronatoimia toi monelle rahapelaajalle helpotuksen. Toisaalta monen nettipelaajan tilanne vaikeutui kotiin eristäytymisen ja etätöihin siirtymisen seurauksena. Tämä käy ilmi Peluurin vuosiraportista ja Peliklinikan koronavuotta koskevasta selvityksestä.

Rahapeliautomaattien koronasulun myötä keskustelu Veikkauksen ristiriitaisesta roolista on käynyt aktiivisena. Veikkauksen monopolin juridisena perusteluna on pelihaittojen torjunta. Kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan puolet rahapeleihin käytetyistä rahoista tuli vain parilta prosentilta pelaajista ja suurin osa pelaamiseen käytetystä rahasta (62%) tuli peliongelmaisilta pelaajilta.

Ristiriitaa lisää myös se, että Veikkauksen keräämät tuotot (eli pelaajien tekemät tappiot) jaetaan edelleen esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöille, kulttuuriin, taiteeseen, urheiluun ja nuorisotyöhön. Hallitus on päättänyt asettaa työryhmän pohtimaan Veikkauksen edunsaajien tulevien vuosien rahoitusta. Työryhmän on määrä esittää vuoden loppuun mennessä uutta rahoitusmallia.

Laaja yhteiskunnallinen keskustelu rahapeliongelmista on ollut hyvästä. Kuitenkin ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen on jäänyt taka-alalle, kun keskustelun pääpaino on ollut Veikkauksen roolissa ja järjestöjen rahoituksen turvaamisessa. Myöskään hallituksen sote-uudistus ei tarjoa peliongelmaisten tilanteeseen ratkaisuja. Ongelmapelaaminen voi vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi henkilön selviytymiseen työelämässä ja opinnoissa, hänen talouteensa, ihmissuhteisiinsa ja mielenterveyteensä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn mukaan kuntien rahapeliongelmaan tarjoamia palveluita olisi tehtävä näkyvimmiksi, jotta niitä tarvitsevat löytävät ne. THL:n kyselyyn vastanneista kunnista 90% arvioi, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat lisää osaamista rahapeliongelman hoitoon.

Kokoomusnaisten mielestä peliongelmaisten hoidon kehittämiseksi olisi laadittava Käypä hoito -suositus. Käypä hoito -suositusten tarkoituksena on toimia terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena, vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua ja parantaa hoidon laatua. Laatimalla Käypä hoito -suositukset peliongelmaisten hoitoon voitaisiin vahvistaa yhtenäisten ja riittävien palveluiden saamista kaikkialla Suomessa.

Jaa sisältö: