20.11.2023

Lapsen oikeuksien viikon teemana tänä vuonna on lapsen oikeus hyvinvointiin, erityisesti mielen hyvinvointiin. Lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen oikeutta elää mahdollisimman terveenä, saada suojelua ja huolenpitoa sekä tarvittaessa hoitoa. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä lasten ja nuorten mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet keskusteluiden ytimessä koko syksyn.

Meidän päättäjien tulisi muistaa viestiä nuorille myös hyviä ja positiivisia asioita. Yksi iloinen ja hyvä asia on se, että suurin osa nuorista voi yleisestä keskusteluilmapiiristä huolimatta hyvin. Yhä useampi nuori löytää opiskelu- ja työpaikan. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja suurin osa nuorista suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteensa. Erityisen iloinen olen siitä, että nuorten itsemurhat ovat vähentyneet. Tätä kehityssuuntaa meidän on vahvistettava entisestään. 

Nuoret eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Osa nuorista voi entistä huonommin ja pahoinvointi kasaantuu. Korjaamme vielä sitä, mitä koronarajoitukset nuorisolle ja lapsille aiheuttivat. Koronarajoitukset vaikeuttivat opintoja, siirtymistä työelämään ja ystävyys- ja perhesuhteiden ylläpitämistä. Avun ja yhteiskunnan palveluita oli vaikeaa saada ja tärkeät henkilökohtaiset kanssakäymisen tilanteet vähenivät. Koronarajoitusten poistumisen jälkeen lapsia ja nuoria huolestuttaa syystäkin maailman konfliktit ja ilmastonmuutos, aivan kuten meitä aikuisiakin. Lapsia ja nuoria on tärkeä kohdata arvostavasti, kun keskustelemme heitä huolestuttavista asioista heidän kanssa. Huolia ei pidä vähätellä, mutta ei myöskään lietsoa pelkoja. Nuoret kaipaavat meiltä aikuisilta ratkaisuja, kuuntelemista ja kohtaamista. 

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan eniten epävarmuutta omassa elämässään nuoret ovat kokeneet omaa toimeentuloaan ja tulevaisuuttaan sekä työn saamista kohtaan. Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet luovat nuorille uskoa ja toivoa. Haluamme jättää yhteiskuntamme paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kantamalla vastuuta talouden tasapainottamisesta. Emme luo hyvinvointia velkaantumalla ja verottamalla, vaan pitämällä huolta yritysten mahdollisuuksista työllistää, menestyä ja kasvaa. Samalla satsaamme myös lasten ja nuorten hyvinvointiin panostamalla perusopetukseen, terapiatakuuseen sekä harrastusmahdollisuuksiin. Lasten ja nuorten liikuntamäärät ovat laskeneet. Uskon, että liikuntaa lisäämällä pystymme vahvistamaan nuorten jaksamista. Liikunta lisää iloa elämään.

Karoliina Partanen
Kansanedustaja

Jaa sisältö: