01.11.2022

Iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Kun 1970- luvulla oli vain noin 3000 yli 90-vuotiasta on heitä tällä hetkellä noin 45 000. Ennusteen mukaan vuonna 2060 yli 90-vuotiaiden määrä jo yli 190 000. Tähän valtavaan ikäihmisten määrän kasvuun on meidän pystyttävä vastaamaan.


Suomessa on arviolta noin 350 000 omaishoitajaa joista vain noin 50 000 on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitajien hoitopalkkio oli 1.1 2021 vähintään 413,45 € kuukaudessa ja raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 826,90 kuukaudessa. Korvausta kutsutaan nimellä palkkio eli työkorvaus ja koska se on palkkio nimellä, se huomioidaan bruttona ja siitä menee veroa enemmän kuin palkkatyöstä.


Tehostetussa palveluasumisessa ikäihmisen hoito maksaa noin 40 000-50 000€ vuositasolla kun kotona omaisten hoidossa olevien hoito maksaa noin 10 000 € vuodessa. Omaishoito tulee kunnille siis vähintään neljä kertaa edullisemmaksi. Omaishoito tuottaa yhteiskunnalle arviolta 2-3 miljardin euron vuosittaiset säästöt. Tämä on hyvä motivaattori omaishoitajien arvostuksen, avun ja palveluiden parantamiselle. Kotona asumista tukevia palveluita pitäisi olla paremmin saatavilla ja niitä tulisi mukauttaa vastaamaan joustavasti kotona asuvien ikääntyneiden ja heidän omaistensa tarpeisiin.


Omaishoitajan ja hoidettavan fyysisen ja psyykkisen jaksamisen kartoittaminen tulisi olla systemaattista ja säännöllistä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan omaishoitajat kärsivät masennuksesta ja ahdistuksesta muuta väestöä enemmän. Työ on usein kuormittavaa ja omaishoitajan voi olla vaikea arvioida omaa jaksamistaan. Omaishoivatilanne voi olla hoidollisesti tai tunteiden tasolla niin vaativaa, ettei voimavarat riitä. Omaishoitajat arvioivat, että kotiin tarjottavat ja helposti saatavilla olevat tukipalvelut sekä toimiva vuorohoito olisi heille parasta tukea.


Ikääntymiskehitys Suomessa tuo lisää hoivahaastetta ja tarvetta edistää omaishoitoa. Kaikilla on Suomessa oikeus saada tarpeenmukaista ja riittävää hoitoa ja huolenpitoa. On aika huomata omaishoitajien rooli hoivan kokonaisuudessa ja tukea heitä työssään. Omaishoito tulee tehdä houkuttelevaksi ja omaisia tulisi kannustaa huolehtimaan ikääntyvistä läheisistään. Vapaapäivien lisääminen, verotuksen keventäminen ja omaishoitajien tukeminen ovat omaishoitoon kannustavia tekijöitä.


Suomen omaishoidon nykymalli on auttamatta ajastaan jäljessä. On aika huomata omaishoitajien rooli hoivan kokonaisuudessa ja tukea heitä arvokkaassa työssään. Omaishoitajat ovat korvaamaton voimavara julkisella sektorilla nyt ja tulevaisuudessa. Uusien hyvinvointialueiden on tärkeää panostaa omaishoitoperheiden tukemiseen ja päivittää Suomen omaishoidon malli. Omaishoitajat ovat ikääntyvän yhteiskuntamme pelastajia.

Jaa sisältö: