25.04.2018

Hallituspuolueet päättivät viime viikolla julkisen talouden kehyksestä vuosille 2019-2022. Kokoomuslaisittain voimme olla tuloksiin tyytyväisiä. Vastuullisen taloudenpidon linjasta ja valtion velkaantumisen taittamisesta pidettiin kiinni. Samalla pystyimme tekemään kohdennettuja tulevaisuuspanostuksia osaamiseen ja koulutukseen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen sekä turvallisuuteen.

Kokoomuksen Naisten Liitto on pitkäjänteisesti työskennellyt työelämän mahdollisuuksien tasa-arvon, sujuvan perhearjen sekä elinikäisen oppimisen puolesta. Tavoitteemme näkyvät vahvasti kehysriihen päätöksissä.

Perheet ja työelämä -ohjelmatyömme tuottaa nyt tulosta. Perheiden arki on noussut esiin ja huomioitu vahvasti monissa hallituksen kehysriihen päätöksissä. Lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa vahvistetaan ja syntyvyyden positiivista käännettä edistetään tulevaisuusorientoituneesti. 

Hallitus käynnistää kansallisen lapsistrategian valmistelun. Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava ja hallinnolliset rajat ylittävä strategia. Lisäksi adoptiovanhempien, yksinhuoltajaäitien ja monikkoperheiden isien perhe-etuuksia parannetaan. Myös kaikkein pienituloisimpien pikkulapsiperheiden perusturvaa kohennetaan.

Kehysriihen päätökset vahvistavat suomalaista koulutusta ja osaamista, mikä on kaivattu ja hyvä uutinen myös perheille.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa tuetaan uudella 10 miljoonan euron määrärahalla vuodelle 2019. Rahalla voidaan esimerkiksi pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa. Pedagoginen laadukas varhaiskasvatus luo pohjaa myöhemmälle koulupolulle.

Ensimmäisen vieraan kielen (A1-kieli) opetus alkaa tulevaisuudessa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Päätös ei ole pois muista oppiaineista, koska perusopetuksen tuntimäärää lisätään. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen.

Lukiolaki uudistuu, ja lukiokoulutus saa lisärahoitusta. Rahoitus kohdentuu valtaosin erityisopetuksen laajentamiseen kaikille lukiolaisille, henkilökohtaisen opinto-ohjauksen vahvistamiseen ja ylioppilastutkinnon uusimisrajoitusten poistamiseen. Myös lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä edistetään.

Toisen asteen opinnot eivät enää keskeydy rahan puutteen vuoksi, kun toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisä otetaan käyttöön. Opintotuen lisä kohdistetaan heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Lisän suuruus on noin 46,80 €/kk, ja sen kustannus on yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa. Kaikille toisen asteen opiskelijoille ilmaisten oppimateriaalien hintalappu olisi ollut noin 100 miljoonaa euroa, joten oppimateriaalilisä on kustannustehokas tapa kohdentaa apu sitä todella tarvitseville.

Osaavan työvoiman saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseksi käynnistetään kertaluonteisia, nopeita toimenpiteitä. Tarkoitukseen kohdennetaan lähes 60 miljoonaa euroa. Yrityksiä monilla aloilla vaivaavaan työvoimapulaan saadaan nopeita lääkkeitä esimerkiksi täsmä- ja muuntokoulutuksesta. Talouskasvu ja työllisyyden koheneminen eivät saa vaarantua osaavan työvoiman puutteen vuoksi.

Hallitus käynnistää myös jatkuvan oppimisen reformin, jonka avulla vastataan työelämän osaamisvaatimusten nopeaan muutokseen. Erityishuomio on työuran aikaisissa osaamisen täydentämisen mahdollisuuksissa.

Työllisyyden edistämisen saralla hallitus päätti madaltaa työllistämisen kynnystä mahdollistamalla henkilöperusteisen irtisanomisen alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Päätös tukee työllisyyttä laskemalla ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen kynnystä pienissä yrityksissä.

Turvallisuus ja oikeusvaltion toiminta saivat myös osansa kehysriihen päätöksissä. Poliisi sai 18 miljoonan euron lisärahoituksen, mikä mahdollistaa poliisien määrän pitämisen nykyisessä 7200:ssa. Tiedustelulakien toimeenpanon rahoitus turvataan. Sakkojen muuntamista vankeudeksi laajennetaan, minkä ansiosta ammattinäpistelijät joutuvat teoistaan jatkossa kaltereiden taakse. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään, kuten Kokoomusnaiset on vaatinut.

Yhteinen vaikuttamistyömme siis tuottaa tulosta. Tästä on hyvä jatkaa määrätietoista vaikuttamistamme ja Kokoomusnaisten tavoitteiden tekemistä todeksi.

Jaa sisältö: