26.03.2015

Nuoren naisen, joka nyt valitsee alaansa, kannattaa harkita kouluttautumista teknisille aloille. Perheen tuki tässä on tärkeää. ”Kyllä se kotoa lähtee – isien tuki tytöille uravalinnassa on todella tärkeää,” toteaa Keski-Suomen kokoomusnaisten puheenjohtaja Riitta-Maija Hautamäki.

Suomessa naiset ja miehet opiskelevat ja työskentelevät edelleen eri aloilla, vaikka pientä siirtymistä pojilla onkin terveys- ja kaupanaloille. Vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa aloittaneista tekniikan ja liikenteen alan opiskelijoista 85% oli miehiä ja vastaavasti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 85% oli naisia (Lähde: Tilastokeskus).

Pitäisikö suomalaista matematiikan opetusta kehittää, jotta se kiinnostaisi paremmin myös tyttöjä? Kansainvälisessä vertailussa Suomessa oli sukupuolen mukaan maailman kolmanneksi eriytyneimmät työmarkkinat (HS 10/2014).

Palkkaeroja naisten ja miesten välillä selittää suurelta osin se, että työskennellään eri toimialoilla. Kun kaikki tulot otetaan huomioon, naisen elinaikaiset tulot ovat yli puoli miljoonaa euroa vähemmän kuin miehen tulot, Reija Lilja, palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, kertoo Taloussanomille. (Taloussanomat 5/2013)

Katsaus Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon vahvistaa sanoman. Naisalat ovat edelleen hyvin alipalkattuja. Palkkatasa-arvo on edennyt tuskastuttavan hitaasti.

Keski-Suomen kokoomusnaiset kehottavatkin tyttöjä suuntaamaan reippaasti teknisille aloille.

Lisätietoja:
Riitta-Maija Hautamäki
gsm 040 707 7529

Jaa sisältö: