02.12.2013

Torstaina 28.11.2013 piirikokoukseensa kokoontunut Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri ilmaisee huolensa helsinkiläisten perheväkivaltaa kokevien naisten riittävien palveluiden puolesta.

Niin sanottu Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus velvoittaa järjestämään riittävät palvelut perheväkivaltaa kohdanneille. Helsinkiläiset kokoomusnaiset katsovat, että Suomessa ja Helsingissä turvakotien tilanne on vakava.

Turvakotipaikkoja ei ole valtakunnan tasolla riittävästi. Samalla kentällä kalvaa huoli siitä, onko olemassa olevien turvakotien rahoitus ja jatkuvuus taattu. Turvakoti tarjoaa väkivaltaa kohdanneelle lyhytaikaisen, kriisiluonteisen ja ympärivuorokautisen psykososiaalisen tuen. Turvakodin avopalvelut, joiden tulisi olla pitkäkestoisempia, auttavat turvakodin jälkeisen turvallisen arjen suunnittelussa ja kriisistä selviytymisessä.

Helsingissä turvakoteja ylläpitävät yleishyödylliset yhdistykset. Se tarkoittaa sitä, että kaupungin talous ja ostopolitiikka määrittelevät niiden tulevaisuuden ja rahoituksen. Jos halutaan ylläpitää laadukkaita palveluita jatkuvassa valmiudessa, niille on turvattava vaadittavat riittävät resurssit.

Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri vaatii lisäksi, että Helsingissä lopetetaan omavastuuosuuden periminen turvakotien asiakkailta. Omavastuu nostaa kynnystä hakeutua palveluiden piiriin. On kestämätöntä, että perheväkivallan ehkäisyn ja kierteen katkaisemisen tiellä on saavutettavuusesteitä. Naisten ja lasten hyvinvointi ei voi olla pelkkä kustannuskysymys.

Lisätietoja:

Katja Utti-Lankinen
puheenjohtaja
Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri ry.
p. 050-565 1151
katja.utti-lankinen@orelo.fi

Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri valitsi puheenjohtajakseen vuodelle 2014 Lea-Riitta Mattilan

Jaa sisältö: