15.01.2024

Kokoomuksen Naisten Liitto pitää merkittävänä Orpon hallituksen päätöstä palauttaa yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset. Liitto on kiinnittänyt systemaattisesti huomiota hedelmöityshoitojen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja yksityisten hedelmöityshoitojen Kela-korvauksen palauttamiseen. Kela-korvaukset hyödyttävät myös julkisessa terveydenhuollossa hedelmöityshoitoja odottavia, kun aiempaa suurempi osa siirtyy hoitoihin yksityiselle puolelle.

Hedelmöityshoitojen korvauksiin varataan 2,7 miljoonaa euroa vuodessa, vahvistaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tämä on tärkeä asia. Korvauksen on laskettu kattavan noin 40 prosenttia hedelmöityshoidon kustannuksista.  Siten korvausprosentti on selvästi korkeampi kuin vuonna 2022, kun hoitoja viimeksi korvattiin 12,8 prosentilla. Hallitus nostaa Kela-korvauksia koko hallituskaudella yhteensä 500 miljoonaa euroa.

”Lapsettomuus koskettaa Suomessa noin 300 000 hedelmällisessä iässä olevaa. Meidän tulee kaikin keinoin edistää lapsitoiveen toteutumista kaikille sitä toivoville”, korostaa Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. Julkisella puolella resurssien puute aiheuttaa suuria alueellista eroja lapsettomuushoitoihin pääsemisessä. Vuosina 2020–2022 45 prosenttia kaikista hedelmöityshoidoista tehtiin yksityisillä klinikoilla.

Hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset poistettiin edellisellä hallituskaudella Marinin hallituksen toimesta. Keto-Huovinen muistuttaa, että Kela-korvauksen poistamisesta kärsivät niin yksittäiset ihmiset, kuin myös suomalainen yhteiskunta. ”Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka rankkaa on, kun toivottua lasta ei kuulu. Tiedän myös miltä tuntuu, kun aikaa kuluu eikä julkisen puolen hoitoihin pääse – ja sen pettymyksen, kun lapsettomuushoito ei tuota tulosta. Tiedän, mitä hoitojen uusiminen maksaa yksityisellä puolella. Voin sanoa, että kaikki tuki tuossa tilanteessa on pariskunnille tärkeää. Kysymys ei ole vain rahasta vaan myös toivosta.”

Hedelmöityshoitoihin kuuluvat mm. inseminaatio eli keinohedelmöitys ja koeputkihedelmöitys IVF, joka voidaan tehdä sekä omilla tai luovutetuilla sukusoluilla. Yksityiset yritykset tekevät hieman alle puolet kaikista annetuista hedelmöityshoidoista. Vuonna 2021 aloitettiin noin 15300 hedelmöityshoitoa. Samana vuonna kaikista hedelmöityshoidoista syntyi 2883 lasta.

Pihla Keto-Huovinen, puheenjohtaja, kansanedustaja

Terhi Heinilä, pääsihteeri

Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Jaa sisältö: