19.11.2023

Kokoomuksen Naisten Liitto vaatii systemaattisia ja pitkäjänteisiä toimia maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistamiseksi. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD nosti jo vuoden 2018 raportissaan esille huolen maahan muuttaneiden naisten taloudellisesta asemasta ja työllistymisestä Suomessa. Maahan muuttaneet naiset kohtaavat edelleen työelämässä ja työn saamisessa rakenteellista syrjintää taustansa ja naiseutensa vuoksi.

Maahan muuttaneista 25−54 -vuotiaista naisista 43 prosenttia on suorittanut korkea-asteen koulutuksen. Vain vähän yli puolet maahan muuttaneista naisista on mukana työelämässä. Omaa koulutusta vastaaviin töihin on vaikea päästä ja uralla on vaikeaa edetä. Joka neljäs tekee osa-aikatyötä, kun kokopäivätyötä ei ole tarjolla. Työllisyysaste on matala verrattuna maahan muuttaneisiin naisiin muissa Pohjoismaissa, eikä se selity esimerkiksi kielitaidon puutteella. Maahan muuttaneiden naisten työttömyys vaikeuttaa naisten itsensä ja koko perheen elämää.

Kokoomuksen Naisten Liitto pitää välttämättömänä lisätä välittömiä toimia sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta, jotta maahan muuttaneiden naisten aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan mahdollistuu. Naisjärjestöjen työllä on suuri merkitys kaikista taustoista tulevien naisten kokoajana ja verkostoijana. Moninainen osaaminen, kokemus ja eri kulttuurit vahvistavat ja rikastuttavat yhteiskuntaamme ja työelämäämme.

Työelämän rakenteita on muutettava, työelämän eriytymistä purettava ja syrjintää estettävä. Maahan muuttaneiden naisten osaaminen sekä laaja kielitaito on tunnistettava ja hyödynnettävä nykyistä paremmin. Kokoomuksen Naisten Liitto vaatii, että anonyymiä työnhakukäytäntöä lisätään ja naisten työnhaun sekä koulutuksen mahdollisuuksia edistetään.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sääntömääräinen edustajakokous pidettiin Hyvinkäällä 18.-19.11.2023.

Jaa sisältö: