22.03.2015

Kokoomuksen Naisten Liitto ry haluaa parantaa omaishoitajien mahdollisuuksia työhön sekä työn ja läheisen hoitamisen yhteensovittamista. Kokoomusnaisten mukaan suomalaisen työelämän jäykät rakenteet pakottavat usein omaishoitajat jäämään pois työelämästä, vaikka työkykyä ja halukkuutta olisi. Kokoomusnaisten mukaan työn ja läheisen hoitamisen yhteensovittaminen on järjestelykysymys, jossa merkittävä rooli on työnantajien asenteilla, osa-aika- ja etätyön mahdollisuuksien lisäämisellä sekä työolojen ja loma-aikojen järjestelyillä.

”Työssäkäynnin mahdollisuuksien parantaminen on tärkeää paitsi omaishoitajien ja heidän perheidensä toimeentulon kannalta, mutta ennen kaikkea sillä on valtava merkitys omaishoitajien jaksamiselle. Meillä on paljon työikäisiä ja -haluisia omaishoitajia,” sanoo Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja Outi Kontio.

Kokoomusnaiset vaatii myös omaishoitajien tuen saamisen kriteeristön yhdenmukaistamista erilaisten omaishoitajien välillä. Lainsäädännön tulee lisäksi olla yhtenäinen koko Suomessa mahdollistaen kuitenkin jokaisen omaishoitosuhteen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Kokoomusnaiset muistuttaa, että omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on ennaltaehkäisevää toimintaa parhaimmillaan. Läheisistään huolehtivien omaishoitajien jaksamisen tukeminen on tärkeä investointi inhimillisyyteen. Lisäksi läheisiään kotona hoitavat omaiset säästävät suomalaiselle yhteiskunnalle 1,3 miljardia euroa vuodessa.

”Me kaikki haluamme mieluummin olla omissa kodeissamme kuin hoitolaitoksissa aina, kun se vain on mahdollista. Omaishoitaja ja hoidettava eivät ole toisilleen vain potilas ja hoitaja vaan myös puolisoita, lapsia, äitejä, isiä ja ystäviä,” toteaa Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja Kontio.

Kokoomusnaiset muistuttaa, että omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Esimerkiksi mielenterveysomaisista jopa 40 prosenttia sairastuu itse. Omaishoitajien terveydenhuoltopalvelut ovat olennainen osa jaksamisen tukemista. Terveydenhuollossa omaishoitajan tilanteen kuormittavuus pitäisi tunnistaa nykyistä paremmin.  Lisäksi omaistaan hoitavalla tulee olla mahdollisuus omaan aikaan, lomaan ja virkistymiseen. Hoidettavan läheisen tulee tällöin saada riittävästi tukea ja hoitoa, jotta hän selviää arjestaan.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestettiin 22.3.2015 Helsingissä.

Lisätietoja: 

Outi Kontio
varapuheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten Liitto ry
0400 993 739,
outi@outikontio.fi

Jaa sisältö: