04.04.2013

Kokoomuksen kansanedustajat Lenita Toivakka ja Sampsa Kataja jatkavat työtään pikavippifirmojen toiminnan suitsimiseksi. Hallituksen esitys 78/2012 rajoittaa pikaluottotoimintaa asettamalla korkokaton pikaluotoille. Ennen kesää voimaan astuva lakimuutos varmistaa, ettei pikaluottojen vuosikorko voi enää nousta kohtuuttoman korkeaksi.

Tarve lisätoimenpiteille on noussut esiin käräjäoikeuksissa käsiteltävien velkomistapausten räjähdysmäisen kasvun myötä. Siksi Toivakka ja Kataja katsovat tarpeelliseksi puuttua pikaluottofirmojen ja perintätoimistojen välisiin kytköksiin hallitukselle 12.3.2013 osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä.

Toivakan ja Katajan mukaan ongelmana on pikaluottoja tarjoavien yritysten mukanaolo myös perintätoimessa. Se on johtanut asiattomiin perintätoimiin ja sen myötä yhtiöiden toimia koskeviin tutkintapyyntöihin. ”Yhtiöiden väliset kytkökset mahdollistavat asiakkaan kyykyttämisen ja epäinhimillisen kohtelun.”, Toivakan ja Katajan yhteisessä kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Kokoomuksen kansanedustajat Toivakka ja Kataja ajavat pikaluottoja myöntävien yhtiöiden ja perintätoimistojen kytköksien karsimista ja räikeiden toimintatapojen kieltoa.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka                           puh.  050 512 2928
Sampsa Kataja                             puh. 050 512 2571

Jaa sisältö: