07.02.2014

Kokoomuksen kansanedustajat Lenita Toivakka ja Pia Kauma haluavat tekemällään lakialoitteella tuoda luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan muiden toimialojen kanssa.

Tällä hetkellä tekijänoikeuskorvaukset ovat luovan työn tekijän ansiotuloa, vaikka toimintaa harjoitetaan yrittäjyyteen rinnastuvissa olosuhteissa. ”Lakialoitteella mahdollistettaisiin se, että jatkossa tekijä voisi ohjata henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvauksensa määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Esimerkiksi Ruotsissa tekijänoikeustulot on jo nyt mahdollista tulouttaa myös yritykselle”, sanoo Toivakka.

Monella taiteilijalla suureksi haasteeksi on muodostunut se, että työstä saadut tulot vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Elinkeinotulona näitä tuloja olisi mahdollista tasata eri vuosien kesken. ”Uudistus tekisi työstä ja toimeentulosta vakaampaa ja antaisi mahdollisuuden myös toiminnan kehittämiseen, investointeihin ja kasvuun”, korostaa Kauma.

LAKIALOITE
tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Jaa sisältö: