13.05.2014

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Lenita Toivakka kiittää lastensuojelusta tehtyä sosiaali- ja terveysministeriön raporttia ja tulevia laatusuosituksia. STM:n loppuraportissa on painotettu lastensuojelun asiakkuuden alkuvaihetta ja avohuoltoa sekä niihin sisältyvää yhteistyötä.

”Jokaisesta pahoinvoivasta lapsesta ja nuoresta on otettava koppi. Painopiste on siirrettävä korjaamisesta perheiden varhaiseen tukemiseen. Lasten ja nuorten ongelmiin ja syrjäytymisen syihin on puututtava.

Kun ongelmat ovat moniulotteisia, vaativat ne eri ammattilaisten yhteistyötä sekä ennen kaikkea ennalta ehkäiseviä toimia”, Toivakka kommentoi.

Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat ovat iso syy syrjäytymiselle. Näiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan eri ammattilaisten yhteistyötä. Juuri lausunnoille lähtenyt sosiaalihuoltolaki tuo panostusta esimerkiksi omatyöntekijöiden asemaan. Omatyöntekijä on vastuussa siitä, että apua tarvitseva saa sitä eri viranomaisilta ja ammattilaisilta.

Lisäksi sosiaalihuoltolaissa panostetaan myös siihen, että esimerkiksi lapsiperheet pääsevät kevyemmin mukaan sosiaalihuollon palveluihin.

”Lapsiperheiden tilanteet ovat erilaisia, eikä monesti kyse ole lastensuojelusta, vaan arkisesta avun tarpeesta. Näitä tilanteita tulee vastaan vaikka avioerossa tai vanhemman sairastuessa vakavasti. Palveluja on saatava silloin, kun apua kaivataan”, Toivakka jatkaa.

”Ongelma on tällä hetkellä se, että apua saa vasta lastensuojelun asiakkaana. Tämä on henkisesti kestämätöntä ja taloudellisesti kallista. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea siitä, että varat on kohdennettava uudelleen siten, että painopiste siirretään ennalta ehkäisevään tukemiseen. Hallitus on lisäksi myös varannut resursseja sosiaalihuoltolain uudistukseen.”

”Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa saamme isommat hartiat huolehtimaan lapsiperheiden oikea-aikaisista palveluista. Uudistuksen eteneminen on todella tärkeää”, Toivakka päättää.

Lisätietoja:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka p. 050-5122928

Jaa sisältö: