01.04.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman iloitsee naisten työmarkkina-aseman paranemisesta, kun hallitus toteuttaa perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasauksen 2500 euron kertakorvauksella.  Kertakorvausta ryhdytään maksamaan tästä päivästä (1.4.) alkaen. Korvaus maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

”Äitien työnantajille vanhemmuudesta koituvat kustannukset ovat yhteiskunnan ylläpitämä este naisten tasa-arvoisille työuramahdollisuuksille ja urakehitykselle. Kertakorvaus on merkittävä askel oikeaan suuntaan”, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan päätös purkaa rakenteellisia esteitä naisten tasa-arvoisten työuramahdollisuuksien tieltä.

”Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen parantaa naisten uramahdollisuuksia ja työmarkkina-asemaa sekä luo aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa työmarkkinoille. Suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia käyttämättä, Vikman toteaa.

Vikman muistuttaa, että vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen on heikentänyt naisten ura- ja palkkakehitystä ja mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen. Se näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä.

”Työnantajalle on ollut taloudellisesti suurempi riski palkata nuori nainen kuin mies. Perhevapaista aiheutuvien kulujen tasauksen ansiosta naisten asema työelämässä vahvistuu. On kaikkien etu, että jatkossa työnantaja voi palkata pätevimmän ja osaavimman hakijan sukupuolesta riippumatta”, Vikman sanoo.

Vanhemmuuden kustannukset ovat kasautuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, ja heikentänyt niiden palkanmaksukykyä.

”Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja helpottaa työntekijöiden palkkaamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan hallitus otti ison askeleen kohti sitä, että naiset ja miehet saadaan samalle viivalle työuramahdollisuuksissa. Hänen mukaansa lisää tekoja kuitenkin tarvitaan.

”Seuraavaksi on uudistettava koko perhevapaajärjestelmä. Asian tärkeydestä kertoo se, että uudistuksen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajasti. Tekoja siis tarvitaan. Luonteva paikka on huhtikuun kehysriihi ja hallituskauden puolivälitarkastelu. Puoliväliriihessä on päätettävä perhevapaauudistuksesta, joka helpottaisi perheiden arkea”, Vikman sanoo.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
0405683777

Jaa sisältö: