27.02.2017

Kokoomuksen tänään julkaisema Perheet ja työelämä -asiakirja kokoaa yhteen Kokoomuksen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset. Asiakirjan työryhmän vetovastuu on ollut Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanilla. Asiakirja koostuu kolmesta osasta: Kokoomuksen perhevapaamallista, varhaiskasvatukseen liittyvästä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyvistä ehdotuksista.

Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja perustuu Kokoomukseen arvoihin, kuten mahdollisuuksien tasa-arvoon, kannustavuuteen ja välittämiseen. Arvoihin, jotka yhdistävät suurta joukkoa suomalaisia. Kokonaisuudisten tavoitteena on toimiva perhepolitiikka, joka mahdollistaa työssäkäynnin, yrittäjyyden ja tasa-arvoisen vanhemmuuden sekä turvaa lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään.

Asiakirja on sähköisesti luettavissa täällä.

Jaa sisältö: