02.10.2020

Kannanotto 25.9.2020

Kokoomuksen naisten liitto, liittohallitus

Kokoomusnaiset eivät hyväksy vihapuhetta tai häirintää

Vihapuheesta on muodostunut viimeisten vuosien aikana valitettava osa erityisesti sosiaalisessa mediassa ja verkkoalustoilla käytävää keskustelua. Vihapuhe pitää usein sisällään uhkailua, vaientamiseen pyrkivää aggressiivisuutta ja pelon ilmapiiriä luovaa hyökkäävyyttä. Viimeisimmän tasa-arvobarometrin mukaan naiset joutuvat jopa kaksi kertaa miehiä useammin vihapuheen kohteiksi. Vähemmistöihin kuuluvat naiset ovat erityisen korkeassa vaarassa joutua vihapuheen uhreiksi.

Kokoomusnaiset ei hyväksy missään oloissa vihapuhetta tai minkäänlaista häirintää. Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on avointa ja toisia kunnioittavaa. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että vihapuhe rajoittaa demokratian toteutumista monin tavoin. Erityisesti moni nainen epäröi politiikassa tai julkisuudessa mukana olemista vihapuheen vuoksi. Valitettavasti se voi nostaa kynnystä esimerkiksi lähteä mukaan vaaleihin tai osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vihapuheen tavoitteena onkin erilaisten mielipiteiden vaientaminen. Sen myötä demokratia kaventuu, vastakkainasettelu voimistuu ja menetämme yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia. Joka neljäs päättäjä kertoo pelkän vihapuheen uhan vähentäneen halua osallistua julkiseen keskusteluun. Joka kolmas kuntapäättäjä on ollut työnsä vuoksi vihapuheen kohteena. Määrät ovat nousussa ja kehityskulku huolestuttava.

Ensi kevään kuntavaaleihin on luotava selkeät pelisäännöt, joilla turvataan kampanjarauha ja luodaan toimintatavat ikävien tilanteiden varalle. Asia on kaikkien puolueiden yhteinen.

Jokaiselle on luotava turvalliset olosuhteet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vihapuheeseen ja häirintään tulee puuttua ja niiden kitkemiseksi tulee tehdä entistä tarmokkaammin töitä.

Kokoomusnaiset tekee töitä tukeakseen naisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Tällä kannanotolla Kokoomusnaiset on mukana Nytkiksen #vaalitilmanvihaa-kampanjassa.

Jaa sisältö: