12.12.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman vaatii aktiivisia toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.

”Häirintään on suhtauduttava vakavasti ja ongelmasta täytyy puhua. Jokaisen naisen ja miehen on saatava elää turvallista ja häirinnästä vapaata elämää”, Vikman toteaa.

EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan lähes joka toinen suomalaisnainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Pelkästään yläkouluikäisistä ja toisella asteella opiskelevista tytöistä 13,5% on joutunut seksuaalisen häirinnän uhriksi julkisissa tiloissa. Vikmanin mukaan erityisen huolestuttavaa on, että häirintään ei usein pystytä puuttumaan rikosoikeudellisin keinoin, koska tapauksia ei uskalleta tai haluta tuoda julki.

”Kynnys puhua häirinnästä on tuotava niin alas, että kukaan ei jää yksin asian kanssa. Tapaukset on tuotava aina ilmi, ja toimintaohjeet niiden varalle on oltava selvät. Suomen ja suomalaisten on yksimielisesti tuomittava seksuaalinen häirintä ja väkivalta”, Vikman painottaa.

Suomessa häirinnän kitkeminen lainsäädännöllisin keinoin on jo nyt pidemmällä kuin monissa muissa maissa, sillä esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu ja vainoaminen on kriminalisoitu. Vikman toteaa kuitenkin, että kaikki lainsäädännölliset keinot seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjumiseksi on käytettävä.

”Kokoomusnaiset työskentelee häirintää vastaan ja on esittänyt esimerkiksi seksuaali- ja väkivaltarikosten tuomioiden koventamista osana seksuaalista itsemääräämisoikeutta murentavien rikosten ehkäisyä. Odotan hallitukselta painavia toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi kevään tasa-arvo-ohjelman julkaisun yhteydessä”, Vikman toteaa.

Lainsäädännön ja hallituksen toimien lisäksi Vikman painottaa häirinnän kitkemisen edellyttävän myös asenteiden muutosta. Vikman sanoo, että jokaisen on jo lapsena kotona opittava itsemäärämisoikeuden merkitys ja asianmukaiset rajat käytökselle. Tätä rajaa on vahvistettava niin kouluissa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin läpi elämän.

”Oikeus määrätä omasta kehosta kuuluu jokaiselle. Häirintä on kitkettävä”, päättää Vikman.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
040 568 3777

Jaa sisältö: