16.04.2016

Pääsihteeri vastaa Kokoomuksen Naisten Liiton käytännön toiminnasta. Toimenkuvaan kuuluu poliittinen valmistelu ja vaikuttamistyö, viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen, järjestötoiminnan kehittäminen, jäsenjärjestö- ja sidosryhmäyhteistyö sekä liiton taloushallinnosta ja henkilöstöstä vastaaminen. Pääsihteeri toimii esittelijänä Kokoomusnaisten liittohallitukselle.

Edellytämme valittavalta henkilöltä kokoomuslaista arvomaailmaa, järjestötoiminnan tuntemusta, kokemusta yhteiskunnallisesta valmistelutyöstä ja vaikuttamisesta, hyvää kirjallista esitystaitoa, talousosaamista, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hallintaa sekä organisointikykyä.
Eduksi katsomme tehtävään sopivan koulutuksen ja kokemuksen viestintätehtävistä sekä tiedotusvälineistä ja niiden toiminnasta sekä tasa-arvotietouden, poliittisen järjestelmän ja kokoomusyhteisön tuntemuksen. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä matkustusvalmiutta ja mahdollisuutta joustavaan työaikaan.
Kokoomuksen Naisten Liitto on Kokoomuksen suurin jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa naisten ja miesten välistä mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä kannustaa naisia mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja johtopaikoille. Pääsihteerillä on erinomainen paikka verkostoitua Suomen johtavassa vuorovaikutuspuolueessa ja olla mukana rakentamassa tasa-arvoista, vastuullista ja välittävää Suomea.
Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
Liittohallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan tiistaina 26.4.2016 klo 16.00 mennessä pääsihteeri Jenny Nymanille jenny.nyman@kokoomusnaiset.fi.
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sofia Vikman
040-5683777
sofia.vikman@eduskunta.fi
pääsihteeri Jenny Nyman
040-5384652
jenny.nyman@kokoomusnaiset.fi

Jaa sisältö: