10.11.2019

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman haluaa parantaa isien mahdollisuuksia tasavertaiseen vanhemmuuteen. Vikmanin mukaan perhevapaauudistuksen lisäksi asenteilla on tärkeä merkitys tasavertaisen vanhemmuuden edistämisessä.

“Lapsella on oikeus molempien vanhempien hoivaan, ja isän ja lapsen yhteinen aika on tärkeää. Tämän pitää näkyä niin työpaikkojen, esimiesten kuin yhteiskunnankin myönteisenä suhtautumisena isien perhevapaisiin”, sanoo Vikman.

Vanhempainrahasta, jota kummatkin vanhemmat voivat käyttää, isien käyttämä osuus on Kelan mukaan vain muutaman prosentin luokkaa. Joka neljäs isä ei käytä lainkaan vanhempainvapaita. Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että isät kuitenkin haluaisivat pitää nykyistä enemmän perhevapaita ja toivovat tasavertaisempaa vanhemmuutta.

”Isien toiveet hoivavastuun jakamisesta on mahdollistettava ja perhevapaisiin kannustettava”, Vikman toteaa.

Kokoomusnaisten tavoitteena on perhevapaamalli, joka tukisi nykyistä paremmin tasavertaista vanhemmuutta ja työelämän tasa-arvoa. Kokoomuksen perhevapaamalli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaisi niissä yksilöllisesti säilyttäen valinnanvapauden kuitenkin perheillä.

“Kokoomuksen perhevapaamalli lisää joustavuutta perheiden arkeen ja sisältää monia elementtejä isien kannustamiseksi ja tukemiseksi pitämään perhevapaita. Tärkeää on parantaa ansiosidonnaisen vapaan houkuttelevuutta isälle. Kokoomuksen mallissa ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti”, sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan perhevapaauudistuksen rinnalla myös työnantajien ja yhteiskunnan asenteilla on tärkeä merkitys tasavertaisen vanhemmuuden edistämisessä. Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät ovat häntäpäässä vanhempainvapaiden käytössä. Lähes kolmasosa isistä pitää vapaata vain 1–3 viikkoa lapsen syntymän aikaan.

“Niin työpaikoilla kuin kotioloissakin on kannustettava ja mahdollistettava isiä pitämään halutessaan perhevapaita ja ottamaan suurempaa hoivavastuuta muutoinkin kuin heti lapsen syntymän jälkeen yhtä aikaa äidin kanssa. Vapaat ovat lyhyt osa isän työuraa mutta tärkeä vaihe lapsen ja vanhemman elämänmittaiselle yhteydelle”, Vikman päättää.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
040 5683777

Jaa sisältö: