13.07.2018

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman esittää kotitalousvähennyksen laajentamista. Vikmanin mukaan kotitalousvähennyksen enimmäissumman ja vähennysprosentin korottaminen helpottaisi perheiden arkea ja kannustaisi kotitalouksia työllistämään.

”Kotitalousvähennys on hyvä keino helpottaa perheiden arkea, lisätä hyvinvointia ja parantaa työllisyyttä. Se synnyttää työtä, jota ei ilman vähennystä teetettäisi. Kaikkia kodin töitä ei tarvitse tehdä itse. Näin työn teettäjälle jää enemmän aikaa keskittyä oman osaamisensa mukaiseen ammattityöhön, ja samalla syntyy uutta työtä ja lisäarvoa”, Vikman sanoo.

 Kotitalousvähennystä käytetään tällä hetkellä erityisesti kunnostus- ja remonttitöihin (80 %) sekä kasvavissa määrin myös kodin siivouspalveluihin (15 %). Kuitenkin vain kolme prosenttia kotitalousvähennyksestä käytetään hoiva- ja hoitotyöhön, josta naiset tekevät keskimäärin miehiä suuremman osan. 

Vikmanin mukaan kotitalousvähennystä voitaisiin kohdentaa siten, että vähennystä kannustettaisiin käyttämään entistä enemmän erityisesti ikäihmisten hoivaan sekä lasten pedagogisen varhaiskasvatuksen ulkopuolisiin hoitotarpeisiin.

 ”Kotitalousvähennyksen laajempi käyttö helpottaisi perhearjen ja työuran yhdistämistä. Naiset kantavat keskimäärin miehiä suurempaa hoivavastuuta lapsista ja ikääntyvistä vanhemmista. Hoivaan kohdennettu vähennys edistäisi työelämän tasa-arvoa, kun erityisesti naisten aikaa vapautuisi kotoa työuralle”, Vikman sanoo.

 Kokoomusnaiset esittää kotitalousvähennyksen laajentamista.

”Vähennyksen maksimisummaa on nostettava ja korvausprosenttia korotettava. Kotitalousvähennyksen laajentamisen myötä kotona tehtävän hoiva- ja muun työn teettäminen olisi aidosti arkea helpottava vaihtoehto nykyistä useammalle perheelle”, Vikman sanoo.

Kotitalousvähennystä voi tällä hetkellä saada kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetettävästä kotitaloustyöstä. Arvonlisäverollisesta työn hinnasta voi vähentää 50 prosenttia, ja vähennystä saa korkeintaan 2400 euroa vuodessa henkeä kohden. Jos työntekijä palkataan työsuhteeseen, vähennyksen suuruus on 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. 

”Kotitalousvähennyksen yläraja tulee nyt liian nopeasti vastaan. Se heikentää kannustimia palkata apua kodin töihin. Suomessa työn tekemistä ja teettämistä verotetaan ankarasti, ja esimerkiksi säännöllisen työn teettäminen ilman kotitalousvähennystä on tehty kotitalouksille turhan kalliiksi. Tämä käytännössä rajaa säännöllisen palveluiden hyödyntämisen monen tavallisen perheen ulottumattomiin. Työn teettäminen kotona ei saa olla vain rikkaiden yksinoikeus”, päättää Vikman.Lisätiedot:

Sofia Vikman

p. 040 568 3777

Jaa sisältö: