08.03.2018

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman haluaa jatkaa perhevapaauudistuksen edistämistä yhdessä eduskuntapuolueiden naisjärjestöjen kanssa. 

Tapaamisella Vikman haluaa varmistaa naisjärjestöjen yhteiset intressit sekä laaja-alaisen yhteistyön, jotta uudistus toteutuu seuraavalla
vaalikaudella.


”Asenteilla on merkitystä, mutta niin on myös yhteiskunnan rakenteilla ja lainsäädännöllä. Naiset ovat Suomessa miehiä koulutetumpia. Kuitenkin juuri naisten työuria leimaa osa-aikaisuus, määräaikaisuus ja matalapalkkaisuus. Suomalainen työelämä on vahvasti jakautunut naisten ja miesten aloihin. Äidin työnantaja maksaa isän työnantajaa enemmän vanhemmuuden kustannuksia. Naiset kantavat pääosan hoivavastuusta perheissä. Tämä kaikki näkyy naisten palkoissa ja eläkkeissä, työllistymisessä sekä etenemisessä johtopaikoille”, Vikman toteaa.

Vikman haluaa jatkaa perhevapaauudistuksen edistämistä vielä tämän 
vaalikauden aikana. Vikmanin johdolla Kokoomusnaiset kutsuu kaikki 
eduskuntapuolueiden naisryhmät koolle ideoimaan 
perhevapaauudistuksen läpiviemistä.


”Naistenpäivän hengessä kutsumme eduskunnan naisjärjestöt pyöreän pöydän 
ääreen hakemaan keinoja ja ratkaisuja yhdessä. Perhevapaauudistus on 
tasa-arvokysymys, jonka edistäminen vaatii huolellista valmistelua 
laajalla pohjalla. Aktiivisella yhteistyöllä varmistamme uudistuksen toteutumisen 
seuraavalla vaalikaudella”, sanoo Vikman.

Vikman toivoo yhteiseksi tavoitteeksi perhevapaauudistuksen saamista 
seuraavaan hallitusohjelmaan.

”Kyseessä on yhteiskunnallisesti tärkeä ja yhteistä tahtotilaa vaativa 
mittava uudistus, jonka edistämiseen on sitouduttava jo nyt. 
Toteutuessaan uudistus vahvistaa muun muassa työllisyyttä ja työelämän 
tasa-arvoa, parantaa perheiden arjen joustavuutta sekä naisten 
työllistymistä ja työurien kehittymistä. Yhdessä keskustelemalla luomme pohjan uudistuksen toteutumiselle seuraavalla vaalikaudella”, Vikman päättää.

Lisätietoja:
Sofia Vikman
0405683777

Jaa sisältö: