24.10.2017

Kansanedustaja, Suomen YK-liiton puheenjohtajana aikaisemmin toiminut Sofia Vikman muistuttaa lukutaidon merkityksestä kehitysmaiden nälänhädän ja köyhyyden torjumisessa ja ehdottaa suomalaisen koulutusosaamisen tuomista nykyistä tiiviimmäksi osaksi Suomen kehitysyhteistyötä.

”Lukutaito on avain kouluttautumiseen, työhön ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Taito myös auttaa huolehtimaan sekä omasta että lähipiirin terveydestä. Suomen on tärkeää edistää lukutaitoa maailmalla kehitysyhteistyön ja koulutusviennin keinoin”, sanoo Vikman.

Kokoomusnaiset korostavat, että lukutaidolla on tärkeä merkitys myös tasa-arvon, kestävän rauhan ja demokratiakehityksen kannalta. Lähes kaksi kolmasosaa lukutaidottomista on edelleen naisia, vaikka tyttöjen ja naisten koulutuksen ja lukutaidon on pitkään tiedetty olevan avain köyhyyden torjumisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä.

”Erityisesti naisten lukutaidolla on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille ja lasten tulevaisuudelle. Mitä koulutetumpia tytöt ovat, sitä myöhemmin he solmivat avioliiton ja vähemmän hankkivat lapsia. Edistämällä lukutaitoa etenkin tyttöjen ja naisten joukossa voidaan taistella köyhyyttä ja nälänhätää vastaan.”

Vikman muistuttaa lukutaidon ja koulutuksen vahvistavan tyttöjen ja naisten asemaa ja ihmisoikeuksia, mikä on Suomen kehityspolitiikan tavoite.

”Lukutaito on taito, joka kuuluu jokaiselle. Suomella on korkean osaamisen ja tasa-arvon kärkimaana paljon tarjottavaa kehitysyhteistyöhön, jolla tuetaan lukutaitoa ja sivistystä koko maailmassa.”

Tänään vietetään kansainvälistä YK:n päivää.

Lisätietoja:
Sofia Vikman
0405683777

Jaa sisältö: