01.10.2016

Tiedote 1.10.2016

Kokoomusnaiset: Naiset kutsuntoihin ja lisää naisia kriisinhallintatehtäviin

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman ehdottaa kutsuntojen laajentamista naisiin. Vikmanin mukaan koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi hyvin motivoituneiden varusmiesten määrää. Vikmanin mukaan naisia tarvitaan lisää myös kriisinhallintaoperaatioihin.

”Modernissa armeijassa tarvitaan taitoja, joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin. Kutsuntojen ulottaminen naisiin on tärkeää, jotta saamme ikäluokkien parhaimmat kyvyt puolustusvoimien käyttöön. Samalla se olisi myös askel yhdenvertaisempaan suuntaan, kun naiset saisivat kutsunnoissa oikea-aikaista tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus”, Vikman sanoo.

Vikman sanoo, että varusmiespalveluksen suorittaneet naiset pärjäävät palveluksessa keskimääräistä paremmin ja ovat motivoituneita. Heistä noin 60 prosenttia on suorittanut johtajakoulutuksen.

Vikman säilyttäisi naisten asepalveluksen jatkossakin vapaaehtoisena, koska tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen palvelukseen ei ole puolustusvoimien näkökulmasta tarvetta. Vikmanin mukaan Vihreiden ajama varusmiespalveluksen muuttaminen tulevaisuudessa kokonaan vapaaehtoisuuteen perustuvaksi sen sijaan vaarantaisi koko maan puolustamisen ja saattaisi pienentää reservin koon jopa alle kolmannekseen nykyisestä.

”Nykyinen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmämme on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää Suomen puolustus. Uskottavasta puolustuksesta on ehdottomasti pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa, sillä se on paras tae rauhalle. Vihreiden ehdotus heikentää Suomen puolustusta on vastuuton — varsinkin, kun kansainvälinen turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi”, Vikman sanoo.

Puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Vikmanin mukaan naisia tarvitaan lisää ammattisotilaiksi ja etenkin kriisinhallintatehtäviin, vaikka miespuolinen ikäluokka määrällisesti riittäisi tällä hetkellä puolustusvoimien tarpeisiin.

”Kriisinhallintaan osallistuvista suomalaissotilaista keskimäärin vain noin neljä prosenttia on naisia, vaikka naisilla on kyky oppia sotilaan taidot siinä missä miehilläkin. Naisten määrän kasvattaminen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa on tärkeää myös siksi, että monissa tilanteissa vuorovaikutusta paikallisen väestön kanssa ei synny, mikäli partio koostuu vain miehistä. Naisrauhanturvaajan kohtaaminen voi olla mullistavaa esimerkin vuoksi, sillä koulutettuja itsenäisesti toimivia naisia ei usein löydy kriisialueiden yhteisöistä”, Vikman sanoo.

Lisätiedot:

Sofia Vikman
Kokoomusnaisten puheenjohtaja
kansanedustaja

puh. 0405683777
sofia.vikman@eduskunta.fi

Jaa sisältö: