10.11.2018

Kokoomusnaiset vaatii naisten panoksen parempaa hyödyntämistä maanpuolustuksessa ja seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi selvitystä asevelvollisuuden kehittämisestä. Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan naisten kykyjen ja potentiaalin parempi hyödyntäminen maanpuolustuksessa parantaisi Suomen puolustuskykyä ja olisi eduksi maanpuolustustahdolle.

”Kutsuntojen ulottaminen naisiin on tärkeää toteuttaa viipymättä, jotta naiset saisivat oikeassa elämänvaiheessa tiedon mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. Näin saamme myös ikäluokkien parhaimmat kyvyt puolustusvoimien käyttöön”, Vikman sanoo.
Naisten kiinnostus suorittaa varusmiespalvelus on kasvanut jatkuvasti. Hakijoita naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen oli tänä vuonna ennätysmäärä: 1516 naista, mikä on noin 400 naista enemmän kuin vuonna 2017.

”Suomen puolustuskyvyn ja maanpuolustustahdon kannalta on tärkeää varmistaa, että naisten kasvavaan kiinnostukseen varusmiespalvelusta kohtaan onnistutaan vastaamaan. Jokaisella, joka haluaa suorittaa velvollisuutensa, on oltava siihen mahdollisuus”, sanoo Vikman.

Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat motivoituneita ja pärjäävät palveluksessa jopa keskimääräistä paremmin.

”Nykyaikaisessa armeijassa tarvitaan taitoja, joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin. Menestyminen ei riipu sukupuolesta, vaan yksilöllisistä kyvyistä, motivaatiosta ja koulutuksesta”, Vikman sanoo.

Viime vuosina varusmiespalveluksen suorittaneista naisista 65-70 % on suorittanut johtajakoulutuksen. Varusmiespalveluksen suorittaneista vain n. 2 % on naisia.

”Varusmiespalveluksen johtajakoulutuksella on merkitystä myös siviilissä naisten työurien ja johtamisosaamisen kannalta. Armeijassa saatu johtajakoulutus voisi olla yksi keino saada enemmän naisia johtaviin asemiin myös laajemmin yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa”, pohtii Vikman.

Kokoomusnaisten mukaan on perusteltua säilyttää naisten asepalvelus vapaaehtoisena, koska tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen asepalvelukseen puolustusvoimissa ei ole Suomeen puolustuskyvyn näkökulmasta tarvetta.
Kokoomusnaiset vaatii, että seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa päätetään asevelvollisuuden tulevaisuuden selvittämisestä.

”Asevelvollisuutta koskevassa selvityksessä voitaisiin hakea malleja, joilla naisten määrää asepalveluksessa saataisiin kasvatettua ilman, että se tarkoittaa miesten asevelvollisuudesta luopumista”, sanoo Vikman.

Lisäksi Kokoomusnaiset on valmis samassa yhteydessä selvittämään mahdollisuudet koko ikäluokkaa koskevan kansalaispalveluksen käyttöönottoon.

”Mahdollinen kansalaispalvelus ei kuitenkaan korvaa yleistä asevelvollisuusjärjestelmää, vaan täydentää sitä. Kansalaispalvelus toisi maanpuolustukseen osallistumisen niidenkin ulottuville, jotka eivät asevelvollisuutta suorita”, päättää Vikman.

Kokoomusnaisten liittokokous pidettiin 10.11. Helsingissä.

Lisätiedot:
Sofia Vikman
p. 040 568 3777

Jaa sisältö: